Ανατροπή από την ΟΒΕ: Η κυβέρνηση αποδέχτηκε στη Βουλή, αλλαγή του χρόνου ογκομέτρησης των βυτιοφόρων!

Με μια ισχυρή παρέμβαση της ΟΒΕ, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει τη θέση για άμεση ψηφιακή ογκομέτρηση όλων των δεξαμενών των βυτιοφόρων, ανεξαρτήτως πότε έχουν κάνει την εκ του νόμου κανονική ογκομέτρηση! Σημειώνουμε ότι στη βουλή βρισκόταν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της αγοράς καυσίμων,  αλλά μόνο η ΟΒΕ «σήκωσε» το θέμα, υπερασπίζοντας τους συναδέλφους από νέα οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων. Οι άλλοι σιωπή! Παρόμοια συμβάντα, να υπερασπίζει μόνο η ΟΒΕ τους βενζινοπώλες στη Βουλή, έχουν ξανασυμβεί με…

περισσότερα