ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΒΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΣΗ ΓΙΑ Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα του πρώην ΤΕΑΠΥΚ(Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Προς την  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κυρία Έφη Αχτσιόγλου   Κοινοποίηση :          - Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο                                     -Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ κ.Νικόλαο Μπρίκη                         Θέμα: Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα του πρώην ΤΕΑΠΥΚ(Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων)   Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Θέτουμε υπόψη σας διάφορα θέματα αρμοδιότητάς σας που αφορούν το πρώην επικουρικό ταμείο μας (ΤΕΑΠΥΚ) και θα παρακαλούσαμε πολύ όπως έχουμε μια συνάντηση μαζί σας ώστε να τα συζητήσουμε . 1) Εκκρεμείς συντάξεις - ΕΤΕΑΕΠ (του πρώην  ΤΕΑΠΥΚ) Αυτή τη στιγμή από ενημέρωση…

περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση της ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012» (ΦΕΚ Β΄1472/2019)

«Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006» (ΦΕΚ Β΄1473/2019) καθώς και η ΚΥΑ αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012» (ΦΕΚ Β΄1472/2019), οι οποίες ρυθμίζουν θέματα πιστοποίησης κριτηρίων αειφορίας και ορίζουν σχετικές υποχρεώσεις, για τους σκοπούς του ν. 3468/2006 και 4062/2012 αντίστοιχα. Οι αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από την έκδοση των ανωτέρω ΚΥΑ παύει να ισχύει η ΚΥΑ οικ. 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών» (ΦΕΚ Β΄1212/26.4.2016), όπως προβλέπεται στο άρθρο 31…

περισσότερα