ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977 E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr Αρ.Πρωτ.6756 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ εξαιρετικώς επείγον ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΡΔΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΝΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ - ΚτΠ Α.Ε. Θέμα: Απορρίψεις Αιτήσεων χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων. Κύριε Υπουργέ, Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι βενζινοπώλες, έχουν απορριφθεί αιτήσεις χρηματοδότησης δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» που προκηρύχθηκε με την υπ αρ. Φ2-1860/2013 Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προκήρυξης Δράσης (ΦΕΚ 2109/β/2013). Ως αιτιολογία των απορρίψεων αναφέρονται είτε παραλείψεις ήσσονος σημασίας είτε «αποκλίσεις» οι οποίες ερμηνεύονται ως τέτοιες ως αποτέλεσμα της ελλιπούς διαδρομής ελέγχου της οποίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη η ΚτΠ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»( ΦΕΚ 2109/Β/27-8-2013), στην σελίδα 29385 αναφέρονται τα παρακάτω: «….Εάν κατά τον έλεγχο των δηλουμένων στοιχείων διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, τότε αποστέλλεται σχετική επιστολή από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προς τον δυνητικό δικαιούχο, ζητώντας τα έντυπα στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών . Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν αποστείλει τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η πρόταση κρίνεται (τότε και μόνο τότε) «Απορριπτέα»…» Αντ’ αυτού προχωρήσατε, χωρίς καμία προειδοποίηση και ενημέρωση, σε απορρίψεις. Θεωρούμε απαράδεκτη, και μη συμβατή με την αρχή της καλής πίστης και συνεργασίας, την ενέργεια αυτή, η οποία, δεν αποκλείεται να υποκρύπτει και πρόθεση αποκλεισμού των συναδέλφων μας με πρόφαση τυπικούς λόγους. Επειδή φοβόμαστε ότι με παρόμοιες προφάσεις θα υπάρξει «βιομηχανία απορρίψεων και αποκλεισμού» των συναδέλφων μας, οι οποίοι υποβλήθηκαν ήδη σε υπέρογκα κόστη εγκατάστασης των υπό χρηματοδότηση συστημάτων εισροών – εκροών, σας καλούμε όπως ανακαλέσετε αμέσως τα απορριπτικά έγγραφα και ειδοποιείστε τους ενδιαφερόμενους βενζινοπώλες να συμπληρώσουν και διορθώσουν τις τυπικές, μικρής σημασίας και σίγουρα ανούσιες παραλείψεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικό των έργων και τη φιλοσοφσία της επιχορήγησης. .
Όποιος βενζινοπώλης δεν έχει ''συνδέσει'', έως τις 31 Μαρτίου, το σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου του με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα πληρώνει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Μέσα στις επόμενες ώρες το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει πως έως τις 3 Μαρτίου οι εγκαταστάτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλα τα τεστ σύνδεσης, ώστε στις 31 Μαρτίου τα συστήματα εισροών-εκροών των πρατηρίων να είναι συνδεδεμένα on line με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαν στους ελέγχους που θα ξεκινήσουν την Πρωταπριλιά βρεθεί ιδιοκτήτης πρατηρίου χωρίς σύνδεση τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με το εξοντωτικό πρόστιμο των 100 χιλιάδων ευρώ. ΠΗΓΗ: www.newsit.gr
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την ένταξη στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» των ακόλουθων εξακοσίων πενήντα επτά (657) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα
Αυστηρή διορία έως τις 31 Μαρτίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διασύνδεσή τους με το σύστημα εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
Δελτίο Τύπου: Ενημερωτικό προόδου εργασιών για τη διασύνδεση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια με τη ΓΓΠΣ σε σχέση. Ανακοινώνεται η λίστα των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στο μητρώο την 18/03/2014. Από το σύνολο των 2207 πρατηρίων που έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία μητρώου, τα: •1684 εγγραφές πρατηρίων που οριστικοποίησαν τα στοιχεία τους. Τα στοιχεία των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές τους με ή χωρίς λάθη είναι εδώ. •523 εγγραφές δεν έχουν οριστικοποιήσει εκ των οποίων 131 εγγραφές από την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (φάση Α). Τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν έχουν οριστικοποιήσει είναι εδώ. Η υπηρεσία έχει προχωρήσει σε διασταυρώσεις με το υπουργείο Μεταφορών και Ανάπτυξης για τη διακρίβωση του περιεχομένου τους, καθώς τα πρατήρια της φάσης Α και Β που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο μητρώο. Πρατήρια με λανθασμένα στοιχεία θα θεωρηθούν ως μη οριστικοποιημένα, στα όποια θα υποληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι πρατηριούχοι να επιβεβαιώσουν την αρτιότητα των στοιχείων που έχουν εισάγει και να τεκμηριώσουν πιθανές αλλαγές με ρητή αναφορά προβλήματος στο σύστημα Εισροών- Εκροών της ΓΓΠΣ. Τονίζεται ότι τα πρατήρια της Φάσης Α και Β που δεν έχουν οριστικοποιήσει την εγγραφή τους η δεν έχουν εγγραφεί καθόλου δεν θα επιτραπεί η αποστολή στοιχείων εισροών-εκροών από το πρατήριο προς τη ΓΓΠΣ από 1/4/2014, με όλες τις προβλεπόμενες κατά το νομό συνέπειες. Για το λόγο αυτό οι εγγραφές στη υπηρεσία μητρώου, θα παραμείνουν ανοιχτές προς τους πρατηριούχους που δεν έχουν οριστικοποιήσει, με εκπρόθεσμο χαρακτηρισμό υποβολής στοιχείων. Eπίσης ανακοινώνεται η λίστα υλοποίητων λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών που έχουν περατώσει επιτυχώς την Φάση Α’ δοκίμων για τη διεπαφή αποστολής στοιχείων από σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε σύνολο 15 υλοποίητων τέτοιου λογισμικού έχουν προκριθεί για τη Φάση Β’ οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά: • ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ (Υλοποιητής Λογισμικού – ALFA PRATIRION) • ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – ARABATZIS) • ΑΤΡΕΥΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – BARRACUDA SOFT) • ΕΛΒΗΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – ELVIS) • ΚΟΣΜΟΤΕΚ-PUMPS (Υλοποιητής Λογισμικού – LIALIAS) • LOGICOM (Υλοποιητής Λογισμικού - LOGICOM) • PRINTEC (Υλοποιητής Λογισμικού - GSI) • SINGULARLOGIC (Υλοποιητής Λογισμικού – SINGULARLOGIC) • ΣΠΥΡΙΔΗΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – SPYRIDES) • ZETES (Υλοποιητής Λογισμικού – ZETES) Οι υπόλοιποι υλοποιητές δεν έχουν περατώσει επί του παρόντος τα απαιτούμενα βήματα της Φάσης Α ώστε να προχωρήσουν στη Φάση Β’ των δοκίμων αποστολής στοιχείων προς της ΓΓΠΣ, και συνεπώς δε διαθέτουν επάρκεια λογισμικού για την αποστολή δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ. Η Φάση Α’ περιλάμβανε της περάτωση της υλοποίησης της διεπαφής αποστολής στοιχείων εισροών εκροών του αντίστοιχου λογισμικού, σε δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ. Η Φάση Β’ περιλαμβάνει αποστολή στοιχείων από ένα Πραγματικό πρατήριο, στη δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ, ώστε να διακριβωθεί ότι η επαφή του εγκατεστημένου λογισμικού εισροών-εκροών, λειτούργει επαρκώς στην αποστολή: 1) Δελτία σε πραγματικό χρόνο (Δελτία Παραλαβής, Εξαγωγής, Επιστροφής, Λιτρομέτρηση) 2) tankcheck για όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου κάθε 5 λεπτά 3) Ισοζύγια τέλους ημέρας 4) Ειδοποιήσεις σφαλμάτων/προβλήματος (Alerts) 5) Αλλαγές τιμών πώλησης καυσίμου.
Λύθηκε επιτέλους, μετά από δυόμιση μήνες ταλαιπωρία, το σοβαρό πρόβλημα της έκδοσης και υποβολής των αποδείξεων λιανικής πώλησης καυσίμων, αξίας μέχρι 300 ευρώ, που υπέχουν θέση τιμολογίου. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, μετά από συνεχείς πιέσεις και εντατικές επαφές του προέδρου κ. Μ.Κιουση, του ΓΓ κ. Α. Τούντα και του φοροτεχνικού της Ομοσπονδίας κ. Γ. Χριστόπουλου με το υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσιών Εσόδων με την εγκύκλιο (ΠΟΛ.1078/17.3.2014) η οποία δίνει πλήρης οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, επιβεβαιώνει και περιλαμβάνει και τον τρόπο υποβολής των λιανικών αποδείξεων καυσίμων αξίας μέχρι 300 ευρώ που υπέχουν θέση τιμολογίου. Με την έκδοση της ΠΟΛ διαψεύστηκαν όσοι από καιρό είχαν προκαλέσει φόβο και σύγχυση τον κλάδο των πρατηριούχων, με παρερμηνείες που ανέφεραν ότι το μέτρο καταργήθηκε και εφεξής ισχύει μόνο για αποδείξεις μέχρι 100 ευρώ. Με την ΠΟΛ προβλέπεται ότι οι λιανικές αποδείξεις μέχρι 300 ευρώ ισχύουν και ως τιμολόγια και θα υποβάλλονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πρατηριούχων ως σύνολο μαζί με τις άλλες αποδείξεις λιανικής ενώ το ίδιο ισχύει και για τους λήπτες των αποδείξεων. Η σχετική παράγραφος της ΠΟΛ έχει ως εξής: 3.3. Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίμων Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΒΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ώρα 16:00 Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4 - 6, Αθήνα) Είσοδος Ελεύθερη με δηλώση συμμετοχής Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ε.) και η ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΒΝΑ) σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνας (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) διοργανώνει ημερίδα με θέματα: • Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών –εκροών. • Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. Τι πρέπει να ξέρω • Πως θα φορολογηθούν τα πρατήρια για τη χρήση 2013 • Παραλαβή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (ΔΩΡΕΑΝ) • Ενημέρωση επί προβλημάτων λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων από υπηρεσιακούς παράγοντες συναρμόδιων Υπουργείων Η ημερίδα απευθύνεται στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Ανάλυση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α, και Γενικό Γραμματέα της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ε.Β.Ν.Α.: Τηλ.2103820870-2103810784 , e-mail:info@ebna.gr Ο.Β.Ε.: Τηλ:210 3817621, 3830713, Fax:210 330197, e-mail: info@obe.gr Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Τηλ: 210 8224111, 8834483, Fax:210 8834484, e-mail: efeea@otenet.gr
Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τελευταία

ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17/4/14

ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 17/4/14

Απριλίου 17th, 2014

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 1281,828 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 1340,793 DIESEL ΚΙΝ. 994,141 D[...]

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 16/4/14

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 16/4/14

Απριλίου 16th, 2014

16/4/14 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 1278,635 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 1337,528 DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ [...]

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/4/14

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/4/14

Απριλίου 15th, 2014

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 1276,885 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 1335,770 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝ. 989,635 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜ. [...]

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14/4/14

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14/4/14

Απριλίου 15th, 2014

ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ SITE ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ [...]

Αριθμ. Φ2−650/7.3.2014 Τροποποίηση της Απόφασης για τον έλεγχο σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδικά μετασκευασμένων οχημάτων, τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 21/3/2014

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ 21/3/2014

Μαρτίου 21st, 2014

Δελτίο Τύπου: Ενημερωτικό προόδου εργασιών για τη διασύνδεση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατή[...]

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΩΣ 300 ΕΥΡΩ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΩΣ 300 ΕΥΡΩ

Μαρτίου 21st, 2014

Λύθηκε επιτέλους, μετά από δυόμιση μήνες ταλαιπωρία, το σοβαρό πρόβλημα της έκδοσης και υποβολής τω[...]

31/12/2014 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

31/12/2014 ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Μαρτίου 10th, 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΟΒΕ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [...]

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ

Μαρτίου 10th, 2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977 [...]