ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977 E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr Αρ.Πρωτ.6756 Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ εξαιρετικώς επείγον ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ κ. ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΡΔΑ - ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΝΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ - ΚτΠ Α.Ε. Θέμα: Απορρίψεις Αιτήσεων χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων. Κύριε Υπουργέ, Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι βενζινοπώλες, έχουν απορριφθεί αιτήσεις χρηματοδότησης δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» που προκηρύχθηκε με την υπ αρ. Φ2-1860/2013 Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προκήρυξης Δράσης (ΦΕΚ 2109/β/2013). Ως αιτιολογία των απορρίψεων αναφέρονται είτε παραλείψεις ήσσονος σημασίας είτε «αποκλίσεις» οι οποίες ερμηνεύονται ως τέτοιες ως αποτέλεσμα της ελλιπούς διαδρομής ελέγχου της οποίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη η ΚτΠ. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»( ΦΕΚ 2109/Β/27-8-2013), στην σελίδα 29385 αναφέρονται τα παρακάτω: «….Εάν κατά τον έλεγχο των δηλουμένων στοιχείων διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, τότε αποστέλλεται σχετική επιστολή από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προς τον δυνητικό δικαιούχο, ζητώντας τα έντυπα στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών . Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν αποστείλει τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η πρόταση κρίνεται (τότε και μόνο τότε) «Απορριπτέα»…» Αντ’ αυτού προχωρήσατε, χωρίς καμία προειδοποίηση και ενημέρωση, σε απορρίψεις. Θεωρούμε απαράδεκτη, και μη συμβατή με την αρχή της καλής πίστης και συνεργασίας, την ενέργεια αυτή, η οποία, δεν αποκλείεται να υποκρύπτει και πρόθεση αποκλεισμού των συναδέλφων μας με πρόφαση τυπικούς λόγους. Επειδή φοβόμαστε ότι με παρόμοιες προφάσεις θα υπάρξει «βιομηχανία απορρίψεων και αποκλεισμού» των συναδέλφων μας, οι οποίοι υποβλήθηκαν ήδη σε υπέρογκα κόστη εγκατάστασης των υπό χρηματοδότηση συστημάτων εισροών – εκροών, σας καλούμε όπως ανακαλέσετε αμέσως τα απορριπτικά έγγραφα και ειδοποιείστε τους ενδιαφερόμενους βενζινοπώλες να συμπληρώσουν και διορθώσουν τις τυπικές, μικρής σημασίας και σίγουρα ανούσιες παραλείψεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικό των έργων και τη φιλοσοφσία της επιχορήγησης. .
Όποιος βενζινοπώλης δεν έχει ''συνδέσει'', έως τις 31 Μαρτίου, το σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου του με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών θα πληρώνει πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ. Μέσα στις επόμενες ώρες το υπουργείο Οικονομικών θα ανακοινώσει πως έως τις 3 Μαρτίου οι εγκαταστάτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλα τα τεστ σύνδεσης, ώστε στις 31 Μαρτίου τα συστήματα εισροών-εκροών των πρατηρίων να είναι συνδεδεμένα on line με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εαν στους ελέγχους που θα ξεκινήσουν την Πρωταπριλιά βρεθεί ιδιοκτήτης πρατηρίου χωρίς σύνδεση τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με το εξοντωτικό πρόστιμο των 100 χιλιάδων ευρώ. ΠΗΓΗ: www.newsit.gr
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την ένταξη στην δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» των ακόλουθων εξακοσίων πενήντα επτά (657) πράξεων, τα στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα
Αυστηρή διορία έως τις 31 Μαρτίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τη διασύνδεσή τους με το σύστημα εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ, ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΝΤΛΗΣΙΜΑ. Π.Χ. 1)ΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 700 ΑΛΛΑ ΤΑ ΑΝΤΛΗΣΙΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ 300 ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ 300 2) ΑΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ 400 ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΛΗΣΙΜΑ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ ΜΗΔΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ. Ι ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΠΟΡEITE ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 15515. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ,
ΨΗΦΙΣΜΑ ΦΟΡΕΩΝ
Δελτίο Τύπου: Ενημερωτικό προόδου εργασιών για τη διασύνδεση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια με τη ΓΓΠΣ σε σχέση. Ανακοινώνεται η λίστα των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στο μητρώο την 18/03/2014. Από το σύνολο των 2207 πρατηρίων που έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία μητρώου, τα: •1684 εγγραφές πρατηρίων που οριστικοποίησαν τα στοιχεία τους. Τα στοιχεία των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές τους με ή χωρίς λάθη είναι εδώ. •523 εγγραφές δεν έχουν οριστικοποιήσει εκ των οποίων 131 εγγραφές από την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (φάση Α). Τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν έχουν οριστικοποιήσει είναι εδώ. Η υπηρεσία έχει προχωρήσει σε διασταυρώσεις με το υπουργείο Μεταφορών και Ανάπτυξης για τη διακρίβωση του περιεχομένου τους, καθώς τα πρατήρια της φάσης Α και Β που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο μητρώο. Πρατήρια με λανθασμένα στοιχεία θα θεωρηθούν ως μη οριστικοποιημένα, στα όποια θα υποληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι πρατηριούχοι να επιβεβαιώσουν την αρτιότητα των στοιχείων που έχουν εισάγει και να τεκμηριώσουν πιθανές αλλαγές με ρητή αναφορά προβλήματος στο σύστημα Εισροών- Εκροών της ΓΓΠΣ. Τονίζεται ότι τα πρατήρια της Φάσης Α και Β που δεν έχουν οριστικοποιήσει την εγγραφή τους η δεν έχουν εγγραφεί καθόλου δεν θα επιτραπεί η αποστολή στοιχείων εισροών-εκροών από το πρατήριο προς τη ΓΓΠΣ από 1/4/2014, με όλες τις προβλεπόμενες κατά το νομό συνέπειες. Για το λόγο αυτό οι εγγραφές στη υπηρεσία μητρώου, θα παραμείνουν ανοιχτές προς τους πρατηριούχους που δεν έχουν οριστικοποιήσει, με εκπρόθεσμο χαρακτηρισμό υποβολής στοιχείων. Eπίσης ανακοινώνεται η λίστα υλοποίητων λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών που έχουν περατώσει επιτυχώς την Φάση Α’ δοκίμων για τη διεπαφή αποστολής στοιχείων από σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε σύνολο 15 υλοποίητων τέτοιου λογισμικού έχουν προκριθεί για τη Φάση Β’ οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά: • ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ (Υλοποιητής Λογισμικού – ALFA PRATIRION) • ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – ARABATZIS) • ΑΤΡΕΥΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – BARRACUDA SOFT) • ΕΛΒΗΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – ELVIS) • ΚΟΣΜΟΤΕΚ-PUMPS (Υλοποιητής Λογισμικού – LIALIAS) • LOGICOM (Υλοποιητής Λογισμικού - LOGICOM) • PRINTEC (Υλοποιητής Λογισμικού - GSI) • SINGULARLOGIC (Υλοποιητής Λογισμικού – SINGULARLOGIC) • ΣΠΥΡΙΔΗΣ (Υλοποιητής Λογισμικού – SPYRIDES) • ZETES (Υλοποιητής Λογισμικού – ZETES) Οι υπόλοιποι υλοποιητές δεν έχουν περατώσει επί του παρόντος τα απαιτούμενα βήματα της Φάσης Α ώστε να προχωρήσουν στη Φάση Β’ των δοκίμων αποστολής στοιχείων προς της ΓΓΠΣ, και συνεπώς δε διαθέτουν επάρκεια λογισμικού για την αποστολή δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ. Η Φάση Α’ περιλάμβανε της περάτωση της υλοποίησης της διεπαφής αποστολής στοιχείων εισροών εκροών του αντίστοιχου λογισμικού, σε δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ. Η Φάση Β’ περιλαμβάνει αποστολή στοιχείων από ένα Πραγματικό πρατήριο, στη δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ, ώστε να διακριβωθεί ότι η επαφή του εγκατεστημένου λογισμικού εισροών-εκροών, λειτούργει επαρκώς στην αποστολή: 1) Δελτία σε πραγματικό χρόνο (Δελτία Παραλαβής, Εξαγωγής, Επιστροφής, Λιτρομέτρηση) 2) tankcheck για όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου κάθε 5 λεπτά 3) Ισοζύγια τέλους ημέρας 4) Ειδοποιήσεις σφαλμάτων/προβλήματος (Alerts) 5) Αλλαγές τιμών πώλησης καυσίμου.
ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) 2. Κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους. Οι τιμές στο Παρατηρητήριο Καυσίμων θα αναρτώνται για διάστημα 30 ημερών από την τελευταία γνωστοποίηση. Μετά το πέρας των 30 ημερών, για να εμφανίζονται οι τιμές των υπόχρεων, πρέπει αυτοί να υποβάλουν εκ νέου τις ίδιες ή διαφορετικές τιμές στο Παρατηρητήριο.
Λύθηκε επιτέλους, μετά από δυόμιση μήνες ταλαιπωρία, το σοβαρό πρόβλημα της έκδοσης και υποβολής των αποδείξεων λιανικής πώλησης καυσίμων, αξίας μέχρι 300 ευρώ, που υπέχουν θέση τιμολογίου. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, μετά από συνεχείς πιέσεις και εντατικές επαφές του προέδρου κ. Μ.Κιουση, του ΓΓ κ. Α. Τούντα και του φοροτεχνικού της Ομοσπονδίας κ. Γ. Χριστόπουλου με το υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσιών Εσόδων με την εγκύκλιο (ΠΟΛ.1078/17.3.2014) η οποία δίνει πλήρης οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, επιβεβαιώνει και περιλαμβάνει και τον τρόπο υποβολής των λιανικών αποδείξεων καυσίμων αξίας μέχρι 300 ευρώ που υπέχουν θέση τιμολογίου. Με την έκδοση της ΠΟΛ διαψεύστηκαν όσοι από καιρό είχαν προκαλέσει φόβο και σύγχυση τον κλάδο των πρατηριούχων, με παρερμηνείες που ανέφεραν ότι το μέτρο καταργήθηκε και εφεξής ισχύει μόνο για αποδείξεις μέχρι 100 ευρώ. Με την ΠΟΛ προβλέπεται ότι οι λιανικές αποδείξεις μέχρι 300 ευρώ ισχύουν και ως τιμολόγια και θα υποβάλλονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πρατηριούχων ως σύνολο μαζί με τις άλλες αποδείξεις λιανικής ενώ το ίδιο ισχύει και για τους λήπτες των αποδείξεων. Η σχετική παράγραφος της ΠΟΛ έχει ως εξής: 3.3. Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίμων Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.
Κατάθεση ερώτησης στη Βουλή για το ασφαλιστικό από Γιάννη Βρούτση
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει συστρατευθεί μαζί με όλους τους μαζικούς κοινωνικούς φορείς για να αντιμετωπιστεί η λαίλαπα που έρχεται με το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Το νέο ασφαλιστικό υπονομεύει άμεσα τις σημερινές συντάξεις, μετατρέπει σε επίδομα φτώχειας τις μελλοντικές συντάξεις, εξαφανίζει το μέλλον του ταμείου μας, αυξάνει τις εισφορές και μειώνει τις παροχές. Μαζί δε με τους αβάσταχτους φόρους και χαράτσια που επιβάλλονται, κάνουν τις επιχειρήσεις μας μη βιώσιμες και μεταφέρουν τις οικογένειές μας στο επίπεδο της πτώχευσης. Από την επίθεση δεν εξαιρείται κανείς! Η κυβέρνηση μιλάει προκλητικά για σωτηρία του ασφαλιστικού και κοινωνική δικαιοσύνη. Λέει συνειδητά ψέματα για να περιορίσει τις αντιδράσεις! Μιλάμε για έγκλημα διαρκείας στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ που θίγει τους πάντες, μεσαία στρώματα, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους. Το επικουρικό μας ταμείο οδηγείται σε αφανισμό. Τεράστια ποσά από τα αποθεματικά του έχουν ληστευθεί και ό,τι απέμεινε θέλουν να το εξαφανίσουν! Για να κατανοήσουμε τι θα συμβεί συνολικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό για τους βενζινοπώλες, αρκεί να πούμε ότι για εισόδημα 15.600€, θα καταβάλουμε εισφορές για κύρια και επικουρική μαζί με της ασθενείας, το φόρο εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, και την εισφορά αλληλεγγύης 10.189€! Αν η κυβέρνηση αφαιρέσει τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα, τότε οι το ποσό θα είναι 7.728! Αν το εισόδημα είναι 25.200 θα πληρώσουμε συνολικά 13.721€! Από αυτά που μένουν θα πληρώσουμε ΕΝΦΙΑ, Δημ. Τέλη, ΕΡΤ, ΑΠΕ, φόρους ΔΕΗ, διόδια κλπ. Από ό,τι απομείνει όταν πάμε στην αγορά θα πληρώσουμε 23% ΦΠΑ. Αν αγοράσουμε τσιγάρα, ποτά ή βενζίνη, γιατί εμείς δεν εξαιρούμαστε, οι φόροι κυμαίνονται στο 70-80! Πως να επιβιώσει μια οικογένεια; Δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσουν αυτά τα εξοντωτικά μέτρα. Η κρισιμότητα των περιστάσεων απαιτεί τη συστράτευση όλης της ελληνικής κοινωνίας και δημιουργία ενιαίου μετώπου συντονισμού της δράσης. Κατεβάζουμε ρολά στις 4/2/2016, μαζί με οργανώσεις μικρομεσαίων, εργαζομένων, συνταξιούχων, και άλλων φορέων. ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΧΡΙ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδας σας ενημερώνει ότι, με νέα Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδάς, άλλαξε ο ανώτερος χρόνος τήρησης της ίδιας τιμής υγρών καυσίμων στις πινακίδες και στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, από 7 ημέρες σε 30 ημέρες. Μη τήρηση του νέου ορίου επιφέρει διοικητικά πρόστιμα 1.000 ευρώ ανά είδος πωλούμενου καυσίμου. Η αλλαγή έγινε κατόπιν έντονης πίεσης που άσκησε η Ομοσπονδία προς το υπουργείο Ανάπτυξης και σχετικού υπομνήματος, ένα χρόνο πριν, στις 6 Ιουνίου 2013, στο οποίο τονίζονταν ότι δεν εξυπηρετούσε σε τίποτα η συνεχής ανανέωση της ίδιας τιμής, χωρίς αυτή να έχει αλλάξει και ζητούσε να ανανεώνεται μόνο όταν γινόταν αλλαγή τιμής. Τελικά δόθηκε περιθώριο 30 ημερών. Επίσης πολλές ήταν και οι διαμαρτυρίες των βενζινοπωλών για εξοντωτικά πρόστιμα που επεβλήθησαν από μη ανανέωση της ίδιας τιμής, εντός 7 ημερών. Με τη νέα Υπουργική Απόφαση ανανεώνονται οι προηγούμενες διατάξεις ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλοι οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων. Το σύνολο των νέων διατάξεων είναι από τα άρθρα 105 έως 109 και από 116 μέχρι το άρθρο 136. Όλη την απόφαση μπορείτε να την δείτε στο site της Ο.Β.Ε. www.obe.gr Η διάταξη για τη γνωστοποίηση τιμών και το Παρατηρητήριο Τιμών «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) Οι κάτοχοι άδειας: α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β) λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών, γ) πωλητή πετρελαίου για θέρμανση (για κατ’ οίκον παραδόσεις), δ) λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας: 1. Την τιμή λιανικής πώλησης ανά μονάδα μέτρησης για κάθε ένα από τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειας τους. Ειδικά για τις κατ’ οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας των περιπτώσεων (α) και (γ), υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης: - για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα - για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα - για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω. 2. Κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους. Οι τιμές στο Παρατηρητήριο Καυσίμων θα αναρτώνται για διάστημα 30 ημερών από την τελευταία γνωστοποίηση. Μετά το πέρας των 30 ημερών, για να εμφανίζονται οι τιμές των υπόχρεων, πρέπει αυτοί να υποβάλουν εκ νέου τις ίδιες ή διαφορετικές τιμές στο Παρατηρητήριο. 3. Η γνωστοποίηση των τιμών των παραγράφων 1 και 2, γίνεται με τους παρακάτω τρόπους: Α. Μέσω διαδικτύου Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψίων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. α. Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, TAX. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση αιτήματος». Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα. Ο υπόχρεος υποβάλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Δ/νση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ - ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ με fax στο 210 3815317 ή με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ - ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ταχ. Δ/νση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ». Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός 10 Δέκα εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας. β. Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα. Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης: - Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη. - Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν. - Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών Β. Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν οι υπόχρεοι βάση της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας Περιφέρειας. Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει «ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/νσης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλο της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της αδείας τους, στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και ότι δεσμεύεται κάθε φορά, να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία για τις μεταβολές αυτών, ταυτόχρονα με την ισχύ τους». Οι αρμόδιοι υπάλληλοι, που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πληροφοριών των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και πωλητή πετρελαίου για θέρμανση και λειτουργίας πρατηρίου πώλησης φυσικού αερίου (CNG),, υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από την Υπηρεσία. Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του εμπορικού σήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου. 4. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής: α. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για μη καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/νση κ.τ.λ.) από τους υπόχρεους, βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1 και 3. β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου, για μη γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης, καθώς και για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής βάσει των προβλεπομένων από τις παραγράφους 1, 2 και 3. γ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου, για αποστολή ανακριβών τιμών.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΒΕ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.obe.gr
ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ ΟΤΙ ΕΚΛΑΠΕΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΜΑΡΚΑΣ PEUGEOT 207 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΜΙ ΣΤΙΣ 10/12/2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΡΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΟΜ 7988 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΑΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει συστρατευθεί μαζί με όλους τους μαζικούς κοινωνικούς φορείς για να αντιμετωπιστεί η λαίλαπα που έρχεται με το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Το νέο ασφαλιστικό υπονομεύει άμεσα τις σημερινές συντάξεις, μετατρέπει σε επίδομα φτώχειας τις μελλοντικές συντάξεις, εξαφανίζει το μέλλον του ταμείου μας, αυξάνει τις εισφορές και μειώνει τις παροχές. Μαζί δε με τους αβάσταχτους φόρους και χαράτσια που επιβάλλονται, κάνουν τις επιχειρήσεις μας μη βιώσιμες και μεταφέρουν τις οικογένειές μας στο επίπεδο της πτώχευσης. Από την επίθεση δεν εξαιρείται κανείς! Η κυβέρνηση μιλάει προκλητικά για σωτηρία του ασφαλιστικού και κοινωνική δικαιοσύνη. Λέει συνειδητά ψέματα για να περιορίσει τις αντιδράσεις! Μιλάμε για έγκλημα διαρκείας στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ που θίγει τους πάντες, μεσαία στρώματα, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους. Το επικουρικό μας ταμείο οδηγείται σε αφανισμό. Τεράστια ποσά από τα αποθεματικά του έχουν ληστευθεί και ό,τι απέμεινε θέλουν να το εξαφανίσουν! Για να κατανοήσουμε τι θα συμβεί συνολικά με το ασφαλιστικό και φορολογικό για τους βενζινοπώλες, αρκεί να πούμε ότι για εισόδημα 15.600€, θα καταβάλουμε εισφορές για κύρια και επικουρική μαζί με της ασθενείας, το φόρο εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος, και την εισφορά αλληλεγγύης 10.189€! Αν η κυβέρνηση αφαιρέσει τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα, τότε οι το ποσό θα είναι 7.728! Αν το εισόδημα είναι 25.200 θα πληρώσουμε συνολικά 13.721€! Από αυτά που μένουν θα πληρώσουμε ΕΝΦΙΑ, Δημ. Τέλη, ΕΡΤ, ΑΠΕ, φόρους ΔΕΗ, διόδια κλπ. Από ό,τι απομείνει όταν πάμε στην αγορά θα πληρώσουμε 23% ΦΠΑ. Αν αγοράσουμε τσιγάρα, ποτά ή βενζίνη, γιατί εμείς δεν εξαιρούμαστε, οι φόροι κυμαίνονται στο 70-80! Πως να επιβιώσει μια οικογένεια; Δεν πρέπει να αφήσουμε να περάσουν αυτά τα εξοντωτικά μέτρα. Η κρισιμότητα των περιστάσεων απαιτεί τη συστράτευση όλης της ελληνικής κοινωνίας και δημιουργία ενιαίου μετώπου συντονισμού της δράσης. Κατεβάζουμε ρολά στις 4/2/2016, μαζί με οργανώσεις μικρομεσαίων, εργαζομένων, συνταξιούχων, και άλλων φορέων. ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΖΑΓΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) : Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Άρθρο 220 Θέματα Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 6. Οι κλάδοι και τομείς επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Α-σφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015 μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015, εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας. Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές πηγές, πέραν των δικών τους πόρων.
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΙΣ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ www.obe.gr
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014, ώρα 16:00 Ξενοδοχείο NOVOTEL (Μιχαήλ Βόδα 4 - 6, Αθήνα) Είσοδος Ελεύθερη με δηλώση συμμετοχής Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Β.Ε.) και η ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΒΝΑ) σε συνεργασία με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθήνας (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) διοργανώνει ημερίδα με θέματα: • Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών –εκροών. • Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. Τι πρέπει να ξέρω • Πως θα φορολογηθούν τα πρατήρια για τη χρήση 2013 • Παραλαβή ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (ΔΩΡΕΑΝ) • Ενημέρωση επί προβλημάτων λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων από υπηρεσιακούς παράγοντες συναρμόδιων Υπουργείων Η ημερίδα απευθύνεται στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς και στους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Ανάλυση από τον Φοροτεχνικό Σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α, και Γενικό Γραμματέα της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ε.Β.Ν.Α.: Τηλ.2103820870-2103810784 , e-mail:info@ebna.gr Ο.Β.Ε.: Τηλ:210 3817621, 3830713, Fax:210 330197, e-mail: info@obe.gr Ε.Φ.Ε.Ε.Α.: Τηλ: 210 8224111, 8834483, Fax:210 8834484, e-mail: efeea@otenet.gr
Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών -εκροών Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πως θα καταχωρούνται. ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τελευταία

διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων κινητήρων των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται στα πλαίσια των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων καθώς και από αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΡΟΛΑ ΣΤΙΣ 4/2/2016

ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΜΕ ΡΟΛΑ ΣΤΙΣ 4/2/2016

Ιανουαρίου 27th, 2016

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ έχει συστρατευθεί μαζί με [...]

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΦΕΚ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ιανουαρίου 15th, 2016

Με υπουργική απόφαση (αρ οικ. ΔΠΠ 3901 - ΦΕΚ 2985/15-1-2016) παρατείνεται κατά 5 μήνες η υποχρεωτικ[...]

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ιανουαρίου 13th, 2016

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΟΠΩ[...]

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ κ. ΓΙΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3/12/2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3/12/2015

Δεκεμβρίου 2nd, 2015

Δελτίο τύπου Θέμα: Συμμετοχή Βενζινοπωλών στις κινητοποιήσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2015 Η Ένωσ[...]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Β.Ε. ΓΙΑ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΔΙΟΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Β.Ε. ΓΙΑ ΠΑΛΙΑ ΑΝΑΔΙΟΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Οκτωβρίου 9th, 2015

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977 [...]

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΦΑΙΣΤΟ

Σεπτεμβρίου 22nd, 2015

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡ[...]