ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

Αρ.Πρωτ.6756
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
εξαιρετικώς επείγον

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
κ. ΘΑΝΑΣΗ ΣΚΟΡΔΑ
- ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
κ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΜΝΗΝΟ
- ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΝΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΙΝΑ
- ΚτΠ Α.Ε.

Θέμα: Απορρίψεις Αιτήσεων χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι βενζινοπώλες, έχουν απορριφθεί αιτήσεις χρηματοδότησης δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» που προκηρύχθηκε με την υπ αρ. Φ2-1860/2013 Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προκήρυξης Δράσης (ΦΕΚ 2109/β/2013).

Ως αιτιολογία των απορρίψεων αναφέρονται είτε παραλείψεις ήσσονος σημασίας είτε «αποκλίσεις» οι οποίες ερμηνεύονται ως τέτοιες ως αποτέλεσμα της ελλιπούς διαδρομής ελέγχου της οποίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη η ΚτΠ.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό της Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»( ΦΕΚ 2109/Β/27-8-2013), στην σελίδα 29385 αναφέρονται τα παρακάτω: «….Εάν κατά τον έλεγχο των δηλουμένων στοιχείων διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, τότε αποστέλλεται σχετική επιστολή από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προς τον δυνητικό δικαιούχο, ζητώντας τα έντυπα στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών . Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν αποστείλει τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η πρόταση κρίνεται (τότε και μόνο τότε) «Απορριπτέα»…»
Αντ’ αυτού προχωρήσατε, χωρίς καμία προειδοποίηση και ενημέρωση, σε απορρίψεις.

Θεωρούμε απαράδεκτη, και μη συμβατή με την αρχή της καλής πίστης και συνεργασίας, την ενέργεια αυτή, η οποία, δεν αποκλείεται να υποκρύπτει και πρόθεση αποκλεισμού των συναδέλφων μας με πρόφαση τυπικούς λόγους.

Επειδή φοβόμαστε ότι με παρόμοιες προφάσεις θα υπάρξει «βιομηχανία απορρίψεων και αποκλεισμού» των συναδέλφων μας, οι οποίοι υποβλήθηκαν ήδη σε υπέρογκα κόστη εγκατάστασης των υπό χρηματοδότηση συστημάτων εισροών – εκροών, σας καλούμε όπως ανακαλέσετε αμέσως τα απορριπτικά έγγραφα και ειδοποιείστε τους ενδιαφερόμενους βενζινοπώλες να συμπληρώσουν και διορθώσουν τις τυπικές, μικρής σημασίας και σίγουρα ανούσιες παραλείψεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικό των έργων και τη φιλοσοφσία της επιχορήγησης. .

Σχετικές δημοσιεύσεις