ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο.Β.Ε. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι, σε συνέχεια της επείγουσας επιστολή που αποστείλαμε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  σχετικά με την Υπουργική Απόφαση 27585/14.3.22 στην οποία εξηγούσαμε τους λόγους για τους οποίους  τα πρατήρια δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτή την Υπουργική Απόφαση διότι θα είναι εκτεθειμένα στην επιβολή προστίμων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18/3/22  τηλεδιάσκεψη της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.Άδωνι Γεωργιάδη και τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ.Σωτήριο Αναγνωστόπουλο με θέμα την άμεση τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης 27585/14-03-2022 . Μετά τη τηλεδιάσκεψη καταθέσαμε εκ νέου τις προτάσεις μας το πως πρέπει να υπολογίζεται το περιθώριο κέρδους των πρατηρίων δηλαδή σε κάθε προϊόν ποσοστιαία και βάσει του τελευταίου τιμολογίου αγοράς του και όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης η ημερομηνία αναφοράς πρέπει να είναι η 31 Μαρτίου 2021 λόγω του ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό των συναδέλφων λόγω  τέλους της σεζόν διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πούλαγε το πετρέλαιο 30/4/21 σε τιμή κόστους για να ξεστοκάρει για να μην του μείνει μέσα στις δεξαμενές του μέχρι την επόμενη σεζόν έναρξης διάθεσής του δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου 2021.  .   Όπως ενημερωθήκαμε ο Υπουργός προχώρησε στην τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία όταν θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ θα σας ενημερώσουμε .

Σχετικές δημοσιεύσεις