Ανατροπή από την ΟΒΕ: Η κυβέρνηση αποδέχτηκε στη Βουλή, αλλαγή του χρόνου ογκομέτρησης των βυτιοφόρων!

Με μια ισχυρή παρέμβαση της ΟΒΕ, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αλλάξει τη θέση για άμεση ψηφιακή ογκομέτρηση όλων των δεξαμενών των βυτιοφόρων, ανεξαρτήτως πότε έχουν κάνει την εκ του νόμου κανονική ογκομέτρηση!

Σημειώνουμε ότι στη βουλή βρισκόταν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της αγοράς καυσίμων,  αλλά μόνο η ΟΒΕ «σήκωσε» το θέμα, υπερασπίζοντας τους συναδέλφους από νέα οικονομική επιβάρυνση των συναδέλφων. Οι άλλοι σιωπή! Παρόμοια συμβάντα, να υπερασπίζει μόνο η ΟΒΕ τους βενζινοπώλες στη Βουλή, έχουν ξανασυμβεί με τελευταία την πλήρη αντίθεση της ΟΒΕ στην λήψη εξοντωτικών, οικονομικά,  μέτρων ασφαλείας για πρατήρια, την ώρα που οι άλλοι τα έβρισκαν «λογικά» και γύριζαν με μηχανικούς στην Ελλάδα προσπαθώντας να πείσουν ότι δεν είναι και μεγάλο το κόστος και μπορούν να το επωμισθούν οι βενζινοπώλες! Επί 10 χρόνια, οι βενζινοπώλες εξοντώνονται με συνεχή μέτρα, επιβαρύνσεις, φόρους και υποχρεωτικές επενδύσεις και μόνο η ΟΒΕ στέκεται με συνέπεια, υπερασπίζοντας τον κλάδο.

Η παρέμβαση έγινε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις». Σε αυτό προβλέπονταν νέα, ψηφιακή, ογκομέτρηση των δεξαμενών των βυτιοφόρων με την έναρξη ισχύος του νόμου, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι όλα τα βυτιοφόρα έχουν αναλογική ογκομέτηση, ισχύουσα για 10 χρόνια από τη στιγμή που έγινε. Αυτό σήμαινε για την συντριπτική πλειοψηφία των πρατηριούχων διπλό κόστος.

Ο Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ακούγοντας τα επιχειρήματα του Προέδρου της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), κ. Μιχάλη Κιούση, για την ανάγκη τροποποίησης της σχετικής διάταξης πείστηκε και υποσχέθηκε ότι θα προβεί στην αναγκαία τροποποίηση, προσαρμοσμένη στην πρόταση της ΟΒΕ!

Η ομιλία του κ. Κιούση:

«Κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές ,

Καταρχήν συμφωνούμε με την υποχρεωτική εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης υγρών καυσίμων (παρά την καθυστέρηση εφαρμογής του μέτρου) που είναι και πάγια θέση του κλάδου μας.

Θέλουμε όμως να παρατηρήσουμε τα εξής όσον αφορά στο  Μέρος Γ' Κεφάλαιο Α' Άρθρο 30, Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α'137) στο οποίο επιβάλλεται με την παράγραφο 13α νέα ογκομέτρηση «όλων των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων τους».

Η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Annex Β " Tank Calibration" της σύστασης OIML R 80 - 2 /2017 " Road and rail tankers with level gauging", ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, με την εφαρμογή ογκομετρικής μεθόδου, είτε με χρήση πρότυπου δοχείου, κατά το παράρτημα Ε της ΥΑ 30/005/648/2013 (Β' 2406), είτε με χρήση μετρητών ροής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269 είτε με άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

Η απαίτηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ή και ακυρώνει τις καθόλα ως τώρα νόμιμες ογκομετρήσεις των δεξαμενών των βυτιοφόρων, παρότι μπορεί να είναι και πρόσφατες.

Θεωρούμε πως μετά τις  συνεχείς επιβαρύνσεις από υποχρεωτικές επενδύσεις που έχουν επιβληθεί στα πρατήρια (συστήματα εισροών - εκροών, stage II, προσαρμογή σε νέους κανόνες ασφαλείας από χώρους συνάθροισης κοινού, υποχρεωτικές κοστοβόρες προσαρμογές από το Υπουργείο Οικονομικών κ.α.) η νέα αυτή υποχρέωση, το κόστος της οποίας επιρρίπτεται στους πρατηριούχους, ξεπερνάει και τη λογική και τις οικονομικές μας δυνάμεις.

Θέση της ομοσπονδίας είναι ότι η υποχρεωτική ογκομέτρηση με τους νέους όρους θα πρέπει να ισχύει κατά περίπτωση για όλα τα βυτιοφόρα με βάση την ημερομηνία τη λήξης της ογομέτρησης που ισχύει. Έτσι σταδιακά όλα τα βυτιοφόρα θα έχουν ογκομετρημένες δεξαμενές χωρίς να υποχρεωθούν οι περισσότεροι πρατηριούχοι να διπλοπληρώσουν ογκομέτρηση, πριν να λήξει η ήδη υπάρχουσα.

 

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Σχετικές δημοσιεύσεις