ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑDR ισχύει μόνο για βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση απόφασης παρεκκλίσεων από την ADR σε εθνικό επίπεδο

ΣΧΕΤ : Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/4303, 17.6.2019

Σας αποστέλλουμε συνημμένη την σχετική απόφαση της Επιτροπής για τις παρεκκλίσεις από την ADR σε εθνικό επίπεδο. Σας ενημερώνουμε ότι το πεδίο εφαρμογής της απόφασης παρέκκλισης RO-bi-EL-1 ισχύει μόνο για βυτιοφόρα οχήματα μεικτής μάζας κάτω των 4t που χρησιμοποιούνται για τοπικές μεταφορές πετρελαίου θέρμανσης (UN 1202), τα οποία έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2002.

Η ισχύς της παρέκκλισης RO–bi–EL–1 παρατείνεται για μία διετία, έχοντας ως ημερομηνία λήξης της παρέκκλισης την 30-6-2021.

Προκειμένου τα οχήματα τα οποία εμπίπτουν στο καθεστώς των παρεκκλίσεων να υπαχθούν στην εν λόγω παράταση, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ/νσεις Μεταφορών των Περιφερειών ώστε να συμπληρωθεί στην άδεια κυκλοφορίας τους η παρατήρηση «ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 30.6.2021».

Κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, θα ελέγχεται η ύπαρξη της παρατήρησης στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και σε περίπτωση έλλειψής της, θα σημειώνεται Σοβαρή Έλλειψη στον κωδικό 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας».

Παρακαλούνται οι φορείς ελέγχου ADR όπως ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους για την παραπάνω υποχρέωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α. ΒΟΥΡΔΑΣ

 

Σχετικές δημοσιεύσεις