Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Συγκεκριμένα για το λαθρεμπόριο καυσίμων αναφέρονται τα εξής:

Σχετικές δημοσιεύσεις