Διευκρινήσεις για την από 01-01-2022 υποχρέωση διαβίβασης κωδικοποιημένων ειδών καυσίμων σύμφωνα με την απόφαση Α.1060/2021 – Για την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA από την 01.10.2021 και 01.11.2021 – και για το καθεστώς διανομής πετρελαίου θέρμανσης – Σχετική διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με στελέχη της ΑΑΔΕ την 25 Οκτωβρίου 2021.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αρ.Πρωτ.7299

Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινήσεις για την από 01-01-2022 υποχρέωση διαβίβασης κωδικοποιημένων ειδών καυσίμων σύμφωνα με την απόφαση Α.1060/2021  – Για την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA από την 01.10.2021 και  01.11.2021 – και για το καθεστώς διανομής πετρελαίου θέρμανσης – Σχετική διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με στελέχη της ΑΑΔΕ την 25 Οκτωβρίου 2021.

Συνάδελφοι με το Δελτίο Τύπου στις 7 Οκτωβρίου σας ενημερώσαμε ότι εκδόθηκε η απόφαση Α.1224/2021(ΦΕΚ Β' 4616/06-10-2021) που τροποποιεί την απόφαση

Α.1060 /18.03.2021 ως προς την υποχρέωση να διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων καυσίμων είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, είτε με τη χρήση ΦΗΜ, με βάση την κωδικοποίηση των συγκεκριμένων καυσίμων, κατά τα οριζόμενα της παραπάνω απόφασης.

Συγκεκριμένα διευκρινίζουμε ότι μετατίθεται την 01.01.2022 μόνο η υποχρέωση διαβίβασης των πωλήσεων με την προαναφερόμενη κωδικοποίηση ειδών καυσίμων.

Συνεπώς η παραπάνω παράταση δεν αφορά την υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Α.1138/2020, όπως ισχύει.

Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020, έχουμε την υποχρέωση να διαβιβάζουμε δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA από την 01.10.2021:

  • Για τα πρατήρια που τηρούν απλογραφικά βιβλία, με τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ και
  • Για τα πρατήρια που τηρούν διπλογραφικά βιβλία με τζίρο πάνω από 50.000 ευρώ.

Για τα πρατήρια που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω περιπτώσεις, η υποχρέωση διαβίβασης ξεκινάει από 01.11.2021.

Προσοχή: στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με τα στελέχη της ΑΑΔΕ, την προσεχή Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17.00, θα δοθούν όλες οι σχετικές διευκρινήσεις σχετικά  με τα παραπάνω θέματα.

   (Το link σύνδεσης για την εκδήλωση είναι: https://us02web.zoom.us/j/81355726379)

Καθεστώς διανομής πετρελαίου θέρμανσης:

Επίσης στις διαβουλεύσεις είχαμε ζητήσει να παραταθεί μέχρι τέλος του έτους και να μην αλλάξει το υφιστάμενο καθεστώς διανομής πετρελαίου θέρμανσης με Βυτίο.

Έτσι με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα γίνεται η διανομή του όπως πέρυσι με τη διαδικασία και τα παραστατικά που εκδίδαμε.

Δηλαδή απόδειξη εισροών – εκροών, Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, έκδοση επι τόπου αθεώρητων αποδείξεων για λιανική πώληση, ή  αθεώρητου Δελτίου Αποστολής για πώληση σε επιτηδευματίες και έκδοση στη συνέχεια Τιμολογίου με σήμανση στο πρατήριο και ανάλογη ακύρωση της απόδειξης εισροών – εκροών με πιστωτικό, σύμφωνα με τον σχετικό και επικαιροποιημένο οδηγό του Φοροτεχνικού μας Γιώργου Χριστόπουλου στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας μας  https://www.obe.gr/g-christopoulos-to-neo-forologiko-topio-sta-pratiria-ygron-kafsimon-martios-2019/). Επίσης Γ.Χριστόπουλος: Πως διακινείται το πετρέλαιο θέρμανσης εκτός εγκατάστασης πρατηρίου

Διευκρινίζεται ότι για όλα τα έσοδα του 2021, συμπεριλαμβανομένου και του καθεστώτος διανομής πετρελαίου θέρμανσης, ισχύει η υποχρέωση διαβίβασης αυτών, στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.    

Η συνεργασία με την ΑΑΔΕ συνεχίζεται μέσω της Άτυπης Ομάδας myDATA, που έχει συσταθεί και θα σας ενημερώνουμε έγκαιρα για όλα τα σχετικά θέματα του κλάδου μας που αφορούν την ομαλή μετάβαση στις νέες υποχρεώσεις.

Ο Πρόεδρος                                                            Ο Γεν.Γραμματέας

Μιχάλης Κιούσης                                                         Άγγελος Τούντας

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Γιώργος Χριστόπουλος

Σχετικές δημοσιεύσεις