Δυνατότητα ανάκλησης αναστολής συμβάσεων υπό προϋποθέσεις

Η εγκύκλιος του υπ. Εργασίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και το χρονοδιάγραμμα υποβολών και διορθώσεων των ηλεκτρονικών εντύπων από εργοδότες και εργαζομένους.

Τη δυνατότητα ανάκλησης της αναστολής συμβάσεων υπό προϋποθέσεις δίνει ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που δημοσιεύθηκε χθες, και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το χρονοδιάγραμμα υποβολών και διορθώσεων των ηλεκτρονικών εντύπων από εργοδότες και εργαζομένους. Παράλληλα, με υπουργική απόφαση επεκτείνεται η ισχύς της άδειας ειδικού σκοπού των εργαζόμενων γονέων, που κανονικά έληγε στις 10 Απριλίου, έως και τις 24/4/2020 και παρατείνεται η αναστολή υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη».

Στην ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα των υποβολών και διορθώσεων των ηλεκτρονικών εντύπων, δίνεται επίσης η δυνατότητα αλλαγής της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης και καθορίζονται οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να γίνουν διορθώσεις.

Αναλυτικά, με την εγκύκλιο δίνεται λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπισαν πολλές επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία σε κάποιο υποκατάστημά τους με εντολή δημόσιας αρχής, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στα μέτρα στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων σε αυτές. Στην πράξη, δίνεται δυνατότητα για μεταβολή της αρχικής υπεύθυνης δήλωσης, ώστε να τύχουν των ευεργετημάτων της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως είναι η μείωση των ενοικίων τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους επιχειρηματίες, και όχι της κατηγορίας των επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση. Ετσι, ξεκαθαρίζεται ότι ειδικά οι επιχειρήσεις - εργοδότες που διαθέτουν έστω και ένα υποκατάστημα, όπως αυτό έχει καταχωρισθεί στο πληροφοριακό σύστημα Taxis, του οποίου η κύρια δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, μπορούν πλέον να υποβάλουν για πρώτη φορά υπεύθυνη δήλωση που αφορά υποκατάστημα/τα στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» από 6/4/2020 έως και 10/4/2020.

Σε περίπτωση που επιθυμούν την αλλαγή της αρχικής δήλωσής τους, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία των επιχειρήσεων - εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, το χρονοδιάγραμμα τους δίνει τη δυνατότητα, από 11 έως 13 Απριλίου.

Προσοχή όμως, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις - εργοδότες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι η μεταβολή αυτή επιφέρει την αναστολή των συμβάσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους από 15/3/2020 μέχρι 30/4/2020, εκτός και αν τους έχει επιτραπεί από το υπουργείο Οικονομικών να δραστηριοποιηθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, βάσει ΚΑΔ, στις οποίες επιτρέπεται να απασχολούν προσωπικό, όπως π.χ. εστιατόρια, καφετέριες, υπηρεσίες διανομής φαγητού ή καφέ κ.λπ. κατ’ οίκον ή e-shops. Η εγκύκλιος δίνει επίσης τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις - εργοδότες να προβούν σε διορθώσεις για θέματα όπως στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης, ανάκληση εκ παραδρομής δήλωσης εργαζομένου σε αναστολή της σύμβασης εργασίας, προσθήκη επιπλέον εργαζομένου στο μέτρο ή διόρθωση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Αντίστοιχα και οι εργαζόμενοι θα μπορούν να προβούν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις ή ανακλήσεις των αρχικών υπεύθυνων δηλώσεών τους για θέματα όπως ο αριθμός IBAN, στοιχεία μισθίου ακινήτου κύριας κατοικίας, κ.λπ., και για συμπλήρωση στοιχείων μίσθωσης κύριας κατοικίας.

Στο θέμα της ανάκλησης της αναστολής συμβάσεων εργασίας προσωπικού, η δυνατότητα δίνεται για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες. Ο χρόνος που οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν είναι χρόνος εργασίας και αμείβεται εξ ολοκλήρου από τις επιχειρήσεις - εργοδότες. Επίσης, ο χρόνος αυτός παρατείνει για ισόχρονο την αναστολή των συμβάσεων εργασίας μέχρι συμπληρώσεως των 45 ημερών που διαρκεί.

Καταβολή επιδόματος

Ως προς τα χρονοδιαγράμματα, ισχύει αυτό που έχει δηλώσει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, ότι οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν εντός της Μεγάλης Εβδομάδας για όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις έως 10/4/2020. Να σημειωθεί ότι μέχρι χθες το απόγευμα είχαν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην πλατφόρμα του συστήματος «Εργάνη» 500.448 επιχειρήσεις, που απασχολούν 823.076 εργαζομένους. Αντίστοιχα, στην πλατφόρμα support employees είχαν υποβάλει αίτηση 409.161 εργαζόμενοι.

Σχετικές δημοσιεύσεις