Ενέργειες για το ζήτημα της εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2019 των αποφάσεων – πολ. 1195/31.10.2018, 1208/23.11.2018 και 1218/11.12.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θέμα: Ενέργειες για το ζήτημα της εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2019 των αποφάσεων – πολ. 1195/31.10.2018, 1208/23.11.2018 και 1218/11.12.2018

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια πολλά και Καλή Χρονιά,

 

Σχετικά με το επίμαχο ζήτημα της εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2019 των αποφάσεων – πολ. 1195/31.10.2018, 1208/23.11.2018 και 1218/11.12.2018, που αφορούν:

α) την έκδοση των παραστατικών πώλησης καυσίμων, τόσο σε συνέχιση μέσω των ΦΗΜ (Ηλεκτρονικοί Φορολογικοί Μηχανισμοί) του συστήματος εισροών – εκροών (απόδειξη εσόδου), όσο και μέσω της αναβάθμισης του εμπορικού προγράμματος για την έκδοση τιμολογίων, (όχι πλέον αθεώρητων αλλά με χρήση ΦΗΜ),  σε αντικατάσταση της απόδειξης εσόδου και

β) την ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων με τη χρήση ΦΗΜ (κατά τα πιο πάνω), σε συνέχεια της ενημέρωσής σας 31/12/2018 και της ανάρτησης στο site της ΟΒΕ των δύο εγγράφων προς την ΑΑΔΕ και την Υφυπουργό, με τα οποία εξηγούμε εμπεριστατωμένα τις βασικές (τεχνικού κυρίως) λόγου δυσχέρειες, που υπαγορεύουν την ανάγκη αναβολής για εύλογο χρόνο, σας γνωρίζουμε ότι αύριο θα έχουμε επίσημη απάντηση από την αρμόδια Διεύθυνσή της ΑΑΔΕ και σας πληροφορούμε ότι οι πωλήσεις καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης) που γίνονται εκτός του πρατηρίου και συνοδεύονται από συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και επι τόπου εκδίδονται κατά περίπτωση (χωρίς ΦΗΜ) ΑΛΠ ή Τιμολόγια, θα εξακολουθήσουν να γίνονται με την γνωστή διαδικασία όπως γίνονταν μέχρι 31/12/2018. Συνεπώς για τα παραστατικά αυτά των επι τόπου και εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου πωλήσεων που πρωτογενώς άλλωστε εκδίδεται από το σύστημα εισροών – εκροών απόδειξη εσόδου μέσω ΦΗΜ, δεν θα γίνεται άλλη ενέργεια που προβλέπει η πολ. 1208/23.11.2018 για διαβίβαση και αποστολή.

Για την παραπάνω λύση, στις διευκρινήσεις που θα μας κοινοποιηθούν, θα γίνεται επίκληση της απόφασης – ΠΟΛ. 1002/31.12.2014, η οποία προβλέπει τις  κατηγορίες επιχειρήσεων που μπορούν να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ) για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών (εκδίδουν αθεώρητες ΑΛΠ) όπως: …..«β) οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται εκτός της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου,…δ) οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, που από ειδικές φορολογικές διατάξεις, απαιτείται να αναγράφουν επιπλέον δεδομένα από ειδικές φορολογικές διατάξεις» (σημ. εμείς αναγράφουμε επι πλέον τον αριθμό ηλεκτρονικής πληρωμής της ΔΕΗ, τον ΑΦΜ, κλπ).

Σας ενημερώνουμε ότι με τον φοροτεχνικό μας Γιώργο Χριστόπουλο, παρακολουθούμε με υπευθυνότητα και με αυστηρή προσοχή την εξέλιξη και την προσπάθεια να δοθεί παράταση. Με νεότερες πληροφορίες θα σας ενημερώσουμε αύριο.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις