ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ MY-DATA ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος σας ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι επαφές και η συνεργασία με την τεχνική ομάδα της ΑΑΔΕ, στην οποία συμμετέχει, για τα ηλεκτρονικά βιβλία my-data στα πρατήρια και επιπλέον για την παράταση των υποχρεώσεων που ορίζονται στην απόφαση Α.1060/29-3-21. Επίσης στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής , η Ομοσπονδία μας επιδίωξε να αναβληθεί η προθεσμία της 1/7/21 και να μετατοπιστεί τον Οκτώβριο με την έναρξη της νέας περιόδου του πετρελαίου θέρμανσης. Στο επίκεντρο όλων των συνομιλιών μας η Ομοσπονδία μας έχει αποσπάσει την υπόσχεση της ΑΑΔΕ και προσωπικά του Διοικητή κ.Γιώργου Πιτσιλή ότι με την εφαρμογή των my-data τόσο για τις συναλλαγές στο πρατήριο όσο και με το βυτίο παραμένει στόχος να καταργηθεί ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ που ταλανίζει τον κλάδο τόσο γραφειοκρατικά όσο και με επιβολή προστίμων.

Σχετικές δημοσιεύσεις