Επιστολές Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος στα αρμόδια Υπουργεία για α)Εγκατάσταση ηλεκτροφόρτισης στα πρατήρια υγρών καυσίμων β)Παράταση ηλεκτρονικού μητρώου πρατηρίου καυσίμων γ) Επαναφορά διατάξεων απαγόρευσης πωλήσεων κάτω του κόστους

α) Εγκατάσταση ηλεκτροφόρτισης στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα : Εγκατάσταση ηλεκτροφόρτισης στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ως γνωστόν ο κλάδος μας υποστηρίζει επάξια επί σειρά ετών τον ενεργειακό ανεφοδιασμό των οχημάτων της πατρίδας μας.

Εν μέσω της οικονομικής κρίσης οι βενζινοπώλες χτυπήθηκαν ανελέητα τόσο από την δυσμενή οικονομική κατάσταση, όσο δυστυχώς και από αποφάσεις κυβερνήσεων που μπορεί να παρήλθαν, πλην όμως επιβάρυναν τις πλάτες μας με βαριά μέτρα.

Εν τούτοις, επειδή επιθυμούμε να συνεχίσουμε να αποτελούμε τον πλέον ασφαλή και αξιόπιστο ενεργειακά κλάδο ανεφοδιασμού κάθε είδους οχήματος, δηλώνουμε με την παρούσα επιστολή την συγκατάθεσή μας στην ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτροφόρτισης σε όσα πρατήρια καυσίμων δύνανται από τεχνικής απόψεως να φιλοξενήσουν την σχετική εγκατάσταση, τονίζοντας όμως μερικά σημεία τα οποία πρέπει προηγουμένως να διευθετηθούν.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Για να μην εξελιχθεί η αδειοδότηση της εγκατάστασης σε κυκεώνα καταθέσεων οι οποίες θα χρονίζουν στις υπηρεσίες, πρέπει να προβλεφθεί σαφής διάταξη ότι για την εγκατάσταση των σχετικών συστημάτων και για την διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων (π.χ. νησίδων), όπως και για την τοποθέτηση και ανάπτυξη των απαραίτητων ηλεκτρολογικής φύσης καλωδιώσεων και γραμμών, δεν θα απαιτείται πέραν της έγκρισης από τον αρμόδιο φορέα Συγκοινωνιών, η έκδοση άλλων αδειών από το δήμο ή τις πολεοδομίες κλπ.

 β) Επειδή στα πρατήρια καυσίμων τα οχήματα καλούνται να ανεφοδιάζονται και να ηλεκτροφορτίζονται εντός μερικών λεπτών, σε αντιδιαστολή με τους χώρους στάθμευσης όπου η ηλεκτροφόρτιση δύναται να διαρκέσει ώρες, τα πρατήρια για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να προμηθευτούν με ιδιαίτερα ακριβούς ηλεκτροφορτιστές, με κόστη δυσβάσταχτα για τον πρατηριούχο. (Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένας ταχυφορτιστής λεπτών κοστίζει ορισμένες δεκάδες χιλιάδες ευρώ).

Για το λόγο αυτό και καθώς η ηλεκτροφόρτιση θα λειτουργήσει προφανώς σε βάρος της διάθεσης των λοιπών καυσίμων, πρέπει απαραίτητα ο κλάδος μας να επιχορηγηθεί για την προμήθεια του απαραίτητου για την λειτουργία της ηλεκτροφόρτισης εξοπλισμού.

γ) Προκειμένου η ζημία που θα προκληθεί στον κλάδο των πρατηριούχων από την μη διάθεση καυσίμων σε ηλεκτροκίνητα οχήματα να περιοριστεί – καθώς γνωρίζουμε ότι τα οχήματα αυτά θα δύνανται να ανεφοδιάζονται και σε λοιπούς χώρους – πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει κίνητρο και ασφάλειας – που την διαθέτει το πρατήριο – αλλά και τιμής, για να φορτίζει το όχημά του στα πρατήρια καυσίμων. Για το λόγο αυτό επιθυμούμε να βρεθεί τρόπος μειωμένου κόστους κιλοβατόρας για τις ηλεκτροφορτίσεις οχημάτων όταν αυτές πραγματοποιούνται σε πρατήρια καυσίμων.

Ο κλάδος μας, είναι στο πλευρό των εξελίξεων και ενθαρρύνουμε κινήσεις οι οποίες αποσκοπούν στην πράσινη ανάπτυξη και στο καλό του περιβάλλοντος. Πρέπει όμως και οι εξελίξεις αυτές να σέβονται και να βοηθούν την επιχείρηση και να σταθεί και να ανταπεξέρχεται.

Για το θέμα αυτό και πριν την δρομολόγηση της όποιας νομοθετικής εξέλιξης, επιθυμούμε να έχουμε συνάντηση μαζί σας  προκειμένου να συζητήσουμε τις θέσεις μας.

β) ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ με θέμα : Παράταση ηλεκτρονικού μητρώου πρατηρίου καυσίμων

Προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή

Θέμα : Παράταση ηλεκτρονικού μητρώου πρατηρίου καυσίμων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης που διανύει η χώρα λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που έχουν προκύψει εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, παρακαλούμε όπως παρατείνετε την ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών μητρώων των πρατηρίων καυσίμων τουλάχιστον κατά ένα έτος και σε κάθε περίπτωση πέραν του εξαμήνου.

γ) Επαναφορά διατάξεων απαγόρευσης πωλήσεων κάτω του κόστους

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη

-Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκο Παπαθανάση

-Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη

Θέμα: Επαναφορά διατάξεων απαγόρευσης πωλήσεων κάτω του κόστους.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος επανέρχεται σε ένα πάγιο αίτημά της, να επαναφερθούν σε ισχύ οι διατάξεις απαγόρευσης πωλήσεων κάτω του κόστους.

Συγκεκριμένα με την παρ. 8 του άρθρου 248 του νόμου  4072/12 (ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012) : «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εται­ρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμι­ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ­λες διατάξεις», καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201) με τίτλο «Πω­λήσεις κάτω του κόστους», όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3377/05, ΦΕΚ 202 Α΄.

Η κατάργηση αυτή επέφερε και συνεχίζει να επιφέρει σοβαρότατα προβλήματα στην λιανική αγορά καυσίμων με κυριότερα την νομιμοποίηση αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού και την ευκολία πωλήσεων παρανόμως ληφθέντων καυσίμων (λαθρεμπόριο).

Η Ομοσπονδία μας, εξ αρχής επεσήμανε τις  παρενέργειες που θα έχει η κατάργηση αυτή, δεδομένου ότι κυκλώματα ολόκληρα την ανέμεναν για να αλώσουν την αγορά με παράνομα καύσιμα.

Παρατηρήθηκαν αμέσως φαινόμενα όπως η πώληση καυσίμων στην τιμή διυλιστηρίου ή και κάτω από αυτή. Σε επανειλημμένα διαβήματά μας για πραγματοποίηση ελέγχων, τα ελεγκτικά όργανα «δεν διαπίστωναν καμία παράβαση»! Φυσικό ήταν αφού νομιμοποιήθηκε η πώληση κάτω του κόστους παρότι γίνεται ευκόλως αντιληπτό ότι σε είδη όπως τα καύσιμα, αυτή η πολιτική που αξιοποιούν μεγάλες πολυεθνικές με χιλιάδες κωδικούς εμπορευμάτων, είναι αδύνατο να εφαρμοστεί.

 Το πρατήριο καύσιμων έχει ως κύριο, και μοναδικό πολλές φορές, είδος πώλησης  και εσόδων τα καύσιμα και μόνο από εκεί μπορεί να επιβιώσει, καλύπτοντας τα έξοδα λειτουργίας και το ελάχιστο κέρδος για τους ιδιοκτήτες. Με επιχειρηματικούς και λογιστικούς όρους είναι αδύνατη η πώληση, και μάλιστα για μεγάλες περιόδους, σε τιμές κάτω ή στο κόστος διυλιστηρίου.

Το αποτέλεσμα ήταν να φουντώσει το λαθρεμπόριο, το δημόσιο να ζημιώσει από φόρους, οι νόμιμοι βενζινοπώλες να αδυνατούν να αντεπεξέλθουν και να κλείνουν τα πρατήρια και οι καταναλωτές να εξαπατούνται. Τελικώς οι πωλήσεις κάτω του κόστους έχουν πολύ υψηλό κόστος για την οικονομία, την κοινωνία, τα δημόσια έσοδα και των κλάδο των βενζινοπωλών. Είναι καιρός να τεθεί τέρμα σε αυτή την νομοθετημένη αυθαιρεσία.

Θα παρακαλούσαμε όπως επανεξετάσετε την επαναφορά των διατάξεων απαγόρευσης πωλήσεων κάτω του κόστους, με την τελευταία τους μορφή και συγκεκριμένα:

Πωλήσεις κάτω του κόστους.

1. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς, όταν αυτή θέτει υπό διακιν­δύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά τρόπο ουσιώδη τις αρχές του ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των .

2.Ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμή μονάδας του προϊόντος, που αναγράφεται στο τιμολόγιο του προμη­θευτή, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που αναφέρονται στο τιμολόγιο ή αποδεικνύονται με πιστωτικά σημειώμα­τα, ανεξάρτητα αν οι εκπτώσεις είναι βασικές ή εξαρτώ­νται από τον κύκλο εργασιών ή αναφέρονται σε συγκε­κριμένο χρονικό διάστημα, συνυπολογιζομένων στο κό­στος του Φ.Π.Α. και των λοιπών δασμών και φόρων, που τυχόν επιβάλλονται, καθώς και των μεταφορικών, εφό­σον δεν εμπεριέχονται στην τιμολογιακή τιμή .

Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία πάνω στα προβλήματα του κλάδου

Σχετικές δημοσιεύσεις