Επιστολή της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος προς τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με το interlock στα πρατήρια υγραερίου

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος σε συνέχεια των συναντήσεων και των επαφών της, σχετικά με την εγκατάσταση Interlock στα πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο, απέστειλε στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ.Γιάννη Κεφαλογιάννη να δοθεί παράταση μέχρι να εκδοθούν οι τεχνικές προδιαγραφές από το Υπουργείο.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820860 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

Προς τον

Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Κοινοποίηση:

  1. Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
  2. Γενικό Γραμματέα Μεταφορών Κύριο Νίκο Σταθόπουλο
  3. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων (Δ35) της Γενική Δ/νσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Διευθυντή κ.Αριστομένη Σκυλλάκο
  4. Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) της Γενική Δ/νσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων Διευθυντή κ. Ανάργυρο Κουζή

Θέμα: Σύστημα διαμανδάλωσης (interlock) στα πρατήρια υγραερίου

Κύριε Υφυπουργέ,

Σε συνέχεια της υπ.αριθμ. 15816/1092/3-6-20  εγκυκλίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ.114979/1-12-20,  του Υπουργείου σας, που υποχρεώνει τα Πρατήρια Υγραερίου να εγκαταστήσουν Σύστημα διαμανδάλωσης (interlock) το οποίο να συνδέεται με αντίστοιχο Σύστημα στο Βυτιοφόρο όχημα, σας παραθέτουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις μας:

Οι Πρατηριούχοι που είναι υπόχρεοι βρίσκονται σε δυσχερή θέση καθώς  πρέπει επιλέξουν και να εγκαταστήσουν άμεσα το σύστημα διαμανδάλωσης ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Νόμου, επιλέγοντας από τα ελάχιστα Συστήματα που διατίθενται στην αγορά, χωρίς όμως ακόμη τα βυτία να έχουν προμηθευτεί το δικό τους μέρος του συστήματος.

Έτσι ορισμένοι συνάδελφοι  πρατηριούχοι, κάτω από την πίεση των αρχών και τον φόβο της καταληκτικής ημερομηνίας, προβαίνουν σε αγορά  διαθέσιμων  συστημάτων που αφορούν το μέρος της εγκατάστασης του πρατηρίου, χωρίς τα βυτία που τους τροφοδοτούν να έχουν ακόμη επιλέξει και τοποθετήσει το σύστημα που αφορά το  μέρος τους.

Εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος τα πρατήρια να προμηθευτούν και εγκαταστήσουν το μέρος του συστήματος που τα αφορά, επιβαρυνόμενοι με κόστος 3500-5000 Ευρώ και τελικά αυτό να μην μπορεί να συνδεθεί με το αντίστοιχο σύστημα του βυτιοφόρου οχήματος που τους τροφοδοτεί.

Τι θα συμβεί σε μια τέτοια περίπτωση ?

Καθώς το Υπουργείο σας δεν έχει εκδώσει Τεχνικές προδιαγραφές, τα 2-3 Συστήματα που διατίθενται στην αγορά είναι ετερόκλητα και ο τρόπος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ τους ασύμβατος.

Οι συνθήκες αυτές υποχρεώνουν το πρατήριο να εφοδιάζεται με Υγραέριο από προμηθευτή που έχει Βυτίο με εγκατεστημένο Σύστημα  Διαμανδάλωσης ίδιο με του πρατήριου και οδηγούν έτσι σε περιορισμό της επιλογής του για Προμηθευτή, διασαλεύοντας τον ανταγωνισμό και την ορθή λειτουργία της αγοράς.

Εάν στο μέλλον επιλέξει ο πρατηριούχος να αλλάξει προμηθευτή υγραερίου, τότε θα πρέπει να επιλέξει με γνώμονα ότι το σύστημα που φέρουν τα βυτιοφόρα της εταιρίας του προμηθευτή να είναι συμβατό με το σύστημα του και όχι με γνώμονα το οικονομικό συμφέρον του ιδίου και των πελατών του.

Σε αντίθετη περίπτωση, τα πρατήρια θα υποχρεωθούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα διαμανδάλωσης για μόνο λόγο την συμμόρφωση τους με τον Νόμο, κάτι που ούτε ο Κλάδος μας επιδιώκει και σίγουρα δεν είναι στις προθέσεις του Υπουργείου σας.

Είναι σαφές ότι θα πρέπει όλα τα συστήματα Διαμανδάλωσης (interlock) που θα διατίθενται στην αγορά, να μπορούν να συνδέονται με οποιοδήποτε σύστημα πρατηρίου η Βυτιοφόρου Υγραερίου είναι εγκατεστημένο.

Προτείνουμε να εκδώσετε προδιαγραφές για την όμοια λειτουργία και ίδιο τύπο Φύσσες διασύνδεσης μεταξύ του interlock  του πρατηρίου και του Βυτιοφόρου, που να είναι διαθέσιμη σε όλους στο ελεύθερο Εμπόριο για  εφαρμογές ασφάλειας και ελέγχου.

Επίσης προτείνουμε να δημιουργηθεί μια ευέλικτη Τεχνική Επιτροπή, με συμμετοχή των κατασκευαστών τέτοιων συστημάτων, που θα βοηθήσει στην ταχεία διαμόρφωση τεχνικών προδιαγραφών συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων τους.

Ανάμεσα στις Τεχνικές προδιαγραφές που αναμένουμε να εκδώσετε πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να αποκλείεται η δόλια παράκαμψη του συστήματος διαμανδάλωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συντηρώντας έτσι ανασφαλείς συνθήκες.

Πιστεύουμε ακόμη ότι απαιτείται να υπάρχουν φωτεινές ενδείξεις ( οθόνες, λαμπάκια κλπ.)  καλής λειτουργίας και βλαβών και στα δυο συστήματα, πρατηρίου και Βυτιοφόρου, ώστε να διασφαλίζεται η Ασφάλεια της μετάγγισης και να μην δημιουργούνται διενέξεις μεταξύ πρατηριούχων και Βυτιοφορέων.

Κύριε Υφυπουργέ,

Για τους ανωτέρω λόγους και μέχρι να εκδοθούν από το Υπουργείο σας οι τεχνικές προδιαγραφές, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη  σας τις έκτακτες καταστάσεις που ζούμε λόγω της πανδημίας και της πτώσης τζίρου των πρατηρίων μας, ζητάμε να δοθεί παράταση  ενός εύλογου χρονικού διαστήματος διότι φανταστείτε να βάλουμε ένα σύστημα στα πρατήριά μας που τελικά δεν θα είναι συμβατό με το βυτιοφόρο.

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης

Ο Γεν. Γραμματέας Άγγελος Τούντας

Σχετικές δημοσιεύσεις