ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΒΕ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΣΗ ΓΙΑ Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα του πρώην ΤΕΑΠΥΚ(Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς την

 Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κυρία Έφη Αχτσιόγλου

 

Κοινοποίηση :          - Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

                                    -Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ κ.Νικόλαο Μπρίκη

                       

Θέμα: Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα του πρώην ΤΕΑΠΥΚ(Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων)

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Θέτουμε υπόψη σας διάφορα θέματα αρμοδιότητάς σας που αφορούν το πρώην επικουρικό ταμείο μας (ΤΕΑΠΥΚ) και θα παρακαλούσαμε πολύ όπως έχουμε μια συνάντηση μαζί σας ώστε να τα συζητήσουμε .

1) Εκκρεμείς συντάξεις - ΕΤΕΑΕΠ (του πρώην  ΤΕΑΠΥΚ)

Αυτή τη στιγμή από ενημέρωση που έχουμε είναι σε εκκρεμότητα γύρω στις 300 συντάξεις. Ο αρμόδιος και μοναδικός υπάλληλος , ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί ποτέ του με συντάξεις, έχει να ασχοληθεί με συντάξεις δύο επικουρικών ταμείων (του επικουρικού του ΟΑΕΕ και του πρώην ΤΕΑΠΥΚ) μόλις άρχισε την εκκαθάριση του 2016, όταν στο ΕΤΕΑΠ σε άλλες περιπτώσεις  έχουν δύο υπαλλήλους για εκκαθάριση μόνο ενός ταμείου που είναι και το αντικείμενό τους.  Με το ρυθμό που γίνεται η εκκαθάριση οι μέχρι τώρα εκκρεμείς συντάξεις θα αποδοθούν σε βάθος τριετίας και τετραετίας, όταν σε κύριο ταμείο και με διαδοχική ασφάλιση η εκκαθάριση γίνεται μέσα σε δύο χρόνια. Παρακαλούμε πολύ όπως στελεχωθεί με ακόμη έναν υπάλληλο ο οποίος και να γνωρίζει το αντικείμενο.

 

2) Νέες εισφορές προς ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΕΑΠΥΚ)

Το 2019 ξεκίνησε και πάλι η καταβολή εισφορών προς το ΕΤΕΑΕΠ των ασφαλισμένων βενζινοπωλών στο πρώην επικουρικό ταμείο ΤΕΑΠΥΚ. Οι εισφορές είχαν διακοπεί το 2012. Στα νέα ειδοποιητήρια περιλαμβάνονται και καθυστερούμενες εισφορές 2 προηγούμενων ετών (2018 & 2017). Μένουν σε εκκρεμότητα  4 έτη από 2013 ως και 2016. Τι θα γίνει με αυτά και πως θα λυθούν προβλήματα όπως πτώχευση, κλείσιμο, αποχώρηση, συνταξιοδότηση, οικονομική αδυναμία κ.α.;

 

3) Επιστροφή δανείου από τον ΟΑΕΕ (ΕΦΚΑ) στο ΤΕΑΠΥΚ (ΕΤΕΑΕΠ)

Το 2011 και παρά την κάθετη άρνησή μας να δανειοδοτηθεί ο ΟΑΕΕ από τα αποθεματικά του ΤΕΑΠΥΚ, η κυβέρνηση με απόφασή της απέσπασε ως αναγκαστικό δάνειο 110 εκ. ευρώ. Έκτοτε δεν αποδόθηκαν στο Ταμείο. Πότε θα επιστραφούν τα χρήματα αυτά;

4) Μη απόδοση επικουρικής σύνταξης σε ασφαλισμένους στον ΟΓΑ βενζινοπώλες.

Από το 2005, όταν επεκτάθηκε το ΤΕΑΠΥΚ στις εκτός Αττικής περιοχές, οι δικαιούμενοι επικουρικής σύνταξης βενζινοπώλες που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ (ειδικές εξαιρέσεις περιοχών από τα κύρια ταμεία) καλούνται να επιλέξουν , είτε μόνο τη σύνταξη του ΟΓΑ , είτε μόνο του ΤΕΑΠΥΚ. Όταν επιλέγουν τον ΟΓΑ χάνουν παντελώς και την επικουρική σύνταξη και τις εισφορές δεδομένου ότι αυτές δεν επιστρέφονται, πράγμα που θα ήταν λογικό στην περίπτωση μη χορήγησης αφού εκ των πραγμάτων καθίστανται αχρεωστήτως καταβληθείσες. Το αντίστροφο γίνεται όταν επιλέγουν το ΤΕΑΠΥΚ!

Σημειώνουμε ότι αυτή η μεταχείριση δεν ισχύει, και δικαίως, για τους αρτοποιούς για τους οποίους προβλέπεται η ταυτόχρονη χορήγηση και των δύο συντάξεων. Σε σχετική αλληλογραφία με τον ΟΓΑ μας απάντησε ότι χορηγεί σύνταξη στους αρτοποιούς αλλά αδυνατεί να χορηγήσει στους βενζινοπώλες, αν δεν τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία (άρθρο 4 του Ν. 4169/61 - ΦΕΚ 81 Α').

Θεωρούμε άδικη και άνιση αυτή τη μεταχείριση των συναδέλφων. Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε τη νομοθεσία και να ισχύει το ίδιο και για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων δηλαδή η ταυτόχρονη χορήγηση και των δύο συντάξεων. Σε ενάντια δε περίπτωση, να επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές.

 5) Περικοπή συντάξεων πρώην ΤΕΑΠΥΚ

Η Κυβέρνησή σας παριέκοψε αυθαίρετα τις επικουρικές συντάξεις του ΤΕΑΠΥΚ. Ενώ ο Ν.4387/216, όπως εξειδικεύτηκαν με τα άρθρα 1, 2, και 3 της ΥΑ  25909/470/7-6-2016 πρόβλεπε επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τον συντελεστή 0,45% που αντιστοιχεί στην εκ του νόμου εισφορά 6% της επικουρικής ασφάλισης, και προσαρμογή των συντάξεων με βάση αυτό τον υπολογισμό. Αυτό έγινε για να περικοπούν συντάξεις που υπερέβαιναν τις εισφορές ή πτώχευαν τα ταμεία τους. Οι ασφαλισμένοι βενζινοπώλες, στο σύνολό τους, ξεπερνούσαν κατά πολύ την εισφορά 6% και όχι μόνο δεν θα έπρεπε να γίνει καμία περικοπή, αλλά, όπως έδειξε και το πόρισμα της αναλογιστικής μελέτης που εκπονήθηκε  από το υπ. Εργασίας (Οκτ. 2013), έπρεπε να αυξηθούν και οι ήδη αποδιδόμενες συντάξεις. Αντί αυτού, είχαμε γενική και μεγάλη μείωση των συντάξεων του ΤΕΑΠΥΚ! Παρακαλούμε πολύ όπως γίνει άμεση αποκατάσταση της αδικίας αυτής .

6) Απόδοση παρακρατούμενων συνδικαλιστικών συνδρομών

Από το 2012 εκκρεμεί από το ΤΕΑΠΥΚ η απόδοση παρακρατηθέντων συνδρομών του 2012 από ασφαλισμένους βενζινοπώλες προς τις ενώσεις τους. Επί 30 χρόνια αποδίδονταν χωρίς πρόβλημα. Ενώ αποδόθηκε το μέρισμα 2012 του Ταμείου στους βενζινοπώλες δεν αποδίδεται η παρακρατηθείσα συνδρομή τους στις ενώσεις. Συνολικά το ποσό που παρακρατείται ανέρχεται περί τις 450.000 €. Τι θα γίνει με αυτά; Το ίδιο συμβαίνει και με την ένωση των συνταξιούχων βενζινοπωλών. Το θέμα το γνωρίζει πολύ καλά ο Υφυπουργός σας κ.Πετρόπουλος από τότε που ήταν Διοικητής στον ΟΑΕΕ.

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αναμένουμε τη συνάντηση αυτή όπως τη καθορίσετε το συντομότερο δυνατόν με τη συμμετοχή και του Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

Σχετικές δημοσιεύσεις