ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

Προς το

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργό κυρία Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου

Θέμα: Εξάλειψη ανισοτήτων συντάξεων με ίδιες ασφαλιστικές προϋποθέσεις  

Αξιότιμη κυρία  Υπουργέ,

Οι διαφορετικές νομοθεσίες που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων δημιούργησαν πολλές αδικίες και ανισότητες μεταξύ συνταξιούχων που τυπικά είχαν τις ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Μια από αυτές είναι και η ανισότητα των ποσών σύνταξης που δημιουργήθηκε με τους νόμους του 1ου   και του 3ου μνημονίου του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ), νυν Διεύθυνση…. Του ΕΦΚΑ – ΟΑΕΕ.

Συγκεκριμένα, με τους νόμους 4051/2012 και4387/2016 καθορίστηκαν οι νέοι όροι απόδοσης της επικουρικής σύνταξης του ΤΕΑΠΥΚ. Με αυτούς έγιναν αυθαίρετες και τεράστιες περικοπές σε σχέση με τις εισφορές που είχαν καταβληθεί. Ουδεμία απολύτως αναλογική περικοπή. Ταυτόχρονα έγιναν και οι γνωστές περικοπές αποθεματικών μέσω του PSA και η μεταφορά και ενσωμάτωση των υπολοίπων αποθεματικών στον ΟΑΕΕ όπου έχασαν την αυτοτέλειά τους. Στην ουσία δημεύτηκαν τα αποθεματικά μας και οι υπολογισμοί γινόταν με απόδοση συντάξεων από τον ΟΑΕΕ!

Με το νόμο 4387/ΦΕΚ 85/12-5- 2016- Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Κατρούγκαλου) επήλθε νέος υπολογισμός των συντάξεων του ΤΕΑΠΥΚ, διαφορετικός από τους προηγούμενους, ο οποίος περιείχε περικοπές αλλά μικρότερες σε σχέση με τις προηγούμενες. Ωστόσο δεν προβλέφθηκε, όπως ήταν δίκαιο, η εναρμόνιση και ο επανυπολογισμός των προηγουμένων συντάξεων που αποδόθηκαν αδίκως σε βάρος μας με τον νόμο 4051/2012.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν να έχουμε επί χρόνια διαφορετικές συντάξεις από τους δύο νόμους με διατήρηση αδικιών σε βάρος των παλιότερων συνταξιούχων.

Με τις διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις η εικόνα των συντάξεων του ταμείου μας έχει ως εξής:

Οι επικουρικές συντάξεις μετά το 1ο μνημόνιο δεν αποδίδονταν όπως προέβλεπε το καταστατικό του ΤΕΑΠΥΚ, παρότι η αναλογιστική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε το 2013 από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με την με αρ. 644 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ, εισηγούνταν την πλήρη απόδοση συντάξεων βάσει των ατομικών λογαριασμών, λόγω υπερβολικών εισφορών που είχαν καταβληθεί από τους ασφαλισμένους και το ταμείο ήταν βιώσιμο με κάθε συνθήκη.

Αντίθετα γνωρίσαμε σειρά περικοπών αλλά και αδικιών στην απόδοση συντάξεων. Σήμερα βλέπουμε ότι αποδίδονται στους νέους συνταξιούχους, παλιούς ασφαλισμένους, συντάξεις, κάτω βέβαια από αυτό που δικαιούμαστε με βάση τις εισφορές μας, οι οποίες είναι μεγαλύτερες από των συναδέλφων που οι συντάξεις τους περισκόπησαν ενδιάμεσα των μνημονίων ενώ οι εισφορές είναι ίδιες!!! Η αδικία αυτή δεν διορθώθηκε. Αντιθέτως έχουμε και το φαινόμενο να υπολογίζονται μεγαλύτερες συντάξεις με μικρότερες εισφορές από αυτές που περισκόπησαν ενδιάμεσα! Αυτό είναι πρωτάκουστο! Με δεδομένο ότι οι βενζινοπώλες και οι πρατηριούχοι καυσίμων, όπως τα στοιχεία των αποθεματικών έδειχναν, είχαν καταβάλει μεγάλες εισφορές, ορισμένες δε υπερβολικές, και η δε αναλογιστική μελέτη πρόβλεπε μεγάλες συντάξεις και σήμερα οι παλιοί συνταξιούχοι (των οποίων ο αριθμός είναι μικρός)  βρίσκονται σε απίστευτη κατάσταση άδικης περικοπής, παρακαλούμε όπως το θέμα τεθεί σε επανεξέταση ώστε να διορθωθούν οι μεγάλες αδικίες. Ανισότητα απόδοσης σύνταξης με ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης δεν περιποιεί τιμή για το κράτος με δικαιολογία τον διαφορετικό χρόνο συνταξιοδότησης.

Απαιτείται η άμεση νομοθετική διόρθωση ώστε να επανυπολογιστούν όλες οι συντάξεις με βάση τις εισφορές, όπως πρόβλεπε η αναλογιστική μελέτη. Για να γίνει αυτό χρειάζεται να επιστραφούν τα ποσά που αποσπάστηκαν από τα αποθεματικά του (110 εκ. ευρώ +απολεσθέντες τόκοι) με τη μορφή δανείου του ΟΑΕΕ και η απομείωση των αποθεματικών με το PSI.

Δεν ζητάμε να επιβαρυνθεί, ούτε θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ. Έχουμε καταβάλει υπερβολικά μεγάλες εισφορές και δικαιούμαστε τις ανάλογες συντάξεις. Διατηρούμε δε κάθε δικαίωμα να προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο μέσο για να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση του αιτήματός μας.

Πέραν αυτών, σας ενημερώνουμε οτι και οι συνταξιούχοι βενζινοπώλες μαζί με όλους τους άλλους συνταξιούχους διεκδικούν:

-Πλήρη κρατική εγγύηση και αποκατάσταση όλων των κύριων και επικουρικών συντάξεων.

-Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις στο ύψος του πληθωρισμού και κατώτερη σύνταξη στο 80% του κατώτερου μισθού.

-Νομοθετική κατοχύρωση, ρύθμιση και απόδοση της 13ης και 14ης σύνταξης.

-Άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους.

-Ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς».

-Συντάξεις σε όσους χρωστάνε στα ταμεία και αδυνατούν να καταβάλουν τα χρέη με απόδοσή τους μόνο για τα χρόνια που έχουν καταβάλει εισφορές. Σήμερα, στο όνομα των χρεών, οι εισφορές αυτές κατάσχονται με αποτέλεσμα ουδεμία σύνταξη από τις δεκαετίες καταβολής Ασφαλιστικών εισφορών που ήδη κατέβαλαν.

-Να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ και οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.

-Παροχή υγείας με βάση τις ανάγκες.

Παρακαλούμε όπως έχουμε μια επείγουσα συνάντηση, για να σας αναλύσουμε τις υπάρχουσες αδικίες.

Ο Πρόεδρος Άγγελος Τούντας Ο Γεν.Γραμματέας Λάμπρος Ζυγούρης

Σχετικές δημοσιεύσεις