ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΤΕΑΕΠ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

ΛONTOY 8 AΘHNA 10681, THΛ.210 3820860- 210 3820870

Email : info@ebna.gr

Αρ.Πρωτ. 40

Αθήνα,  12 Μαρτίου 2019

Προς ΕΤΕΑΕΠ

εξαιρετικώς επείγον

 

Θέμα: Εκκαθάριση - απονομή συντάξεων πρώην ΤΕΑΠΥΚ

Κύριε Διοικητά,

Όπως ενημερωθήκαμε από την ιστοσελίδα του Ταμείου σας, βρίσκονται σε καθυστερούμενη, από το 2015, εκκαθάριση -  απονομή, συντάξεις του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ). Η καθυστέρηση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους ασφαλισμένους στο ταμείο και σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτο αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2015 να εξετάζονται μόλις το 2019!

Κατόπιν αυτού θα σας παρακαλούσαμε όπως μας πληροφορήσετε για τα εξής:

  1. Με ποιό ρυθμό εξετάζονται και απονέμονται οι συντάξεις και σε πόσα χρόνια με βάση τους ως τώρα ρυθμούς θα φτάσουμε ώστε η σύνταξη να απονέμεται σε εύλογο χρόνο, χωρίς χρονοτριβή.
  2. Πόσες συντάξεις έχει εξετάσει και απονείμει, κατ έτος, στα έτη από το 2010 μέχρι σήμερα.
  3. Πόσες είναι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και χωρίς να έχουν εκκαθαριστεί.

Αναμένουμε απάντησή σας

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΤΕΑΕΠ

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Βενζινοπωλών (email: info@ebna.gr)

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση - απονομή συντάξεων πρώην ΤΕΑΠΥΚ. ΣΧΕΤ. : Το αρ.πρωτ. 40/12-3-2019 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι:

Ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ), εντάχθηκε υποχρεωτικά μεταξύ άλλων από 1/9/2015, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) νυν ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 28 του Ν. 4334/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 2 περ. 2 της υποπαρ. Ε2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α).

Με τις ενοποιήσεις των Ταμείων, υπάλληλοι έμπειροι οιην έκδοση των συντάξεων, τοποθετήθηκαν στον ΕΦΚΑ και η στελέχωση των αντίστοιχων τμημάτων του Ταμείου μας έγινε από υπαλλήλους, οι οποίοι δεν είχαν την εμπειρία στο αντικείμενο, το οποίο κλήθηκαν να διεκπεραιώσουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η διεκπεραίωση των αιτημάτων συνταξιοδότησης, να μην γίνεται με τον επιθυμητό ρυθμό.

Σε πολλές περιπτώσεις, για τους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης τχου αποσπάστηκαν από την Κύρια Ασφάλιση, όπως το ΤΕΑΠΥΚ, πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία από τα τ. Ταμεία, λόγω κοινών αρχείων, διαδικασία αρκετά χρονοβόρα

Επιπλέον, πολλά συνταξιοδοτικά αιτήματα, δεν συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και υπάρχει καθυστέρηση και από την αλληλογραφία που ακολουθεί, προκειμένου να συγκεντρωθούν.

Οσον αφορά τις εκδοθείσες συνταξιοδοτικές αποφάσεις, από το 2010, έχουν ως εξής:

2010 63
2011 106

 

2012 149
2013 168
2014 104
2015 115
2016 50
2017 65
2018 211
2019 έως 33
27/3/2019

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αηό το έτος 2011 έως και το έτος 2015, εκκρεμούν 55 αιτήματα συνταξιοδότησης, που δεν έχουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως απόφαση συνταξιοδότησης Κύριου Φορέα, άδειες πρατηρίων, κ.λ.π.), τα οποία έχουν ζητηθεί εγγράφως και αναμένεται η προσκόμιση τους.

Από το έτος 2016 έως και 27/3/2019 εκκρεμούν 212 αιτήματα συνταξιοδότησης, τα οποία βρίσκονται για επεξεργασία κατά σειρά προτεραιότητας στο τμήμα Ασφάλισης της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Αντιλαμβανόμαστε τα αίτια των διαμαρτυριών σας, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την καθυστέρηση της απονομής των συντάξεων.

Σας διαβεβαιώνουμε, ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, για την επιτάχυνση της διαδικασίας και ευελπιστούμε να εξαλειφθούν οι εκκρεμότητες έως το τέλος του έτους.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

Σχετικές δημοσιεύσεις