ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΩΣ 20/7/2017

Ανακοινωση

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων και μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017.
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017.

Σχετικές δημοσιεύσεις