Η εξέλιξη των Συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι φορολογικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα είναι οι παρακάτω:

-Ο Φ.Π.Α. από 01-06-2016 ανέρχεται στο 24%.

-Ο συντελεστής ΕΦΚ σε βενζίνες και πετρέλαια διαμορφώνεται σε 700 και 410 €/1.000 λτ, αντίστοιχα από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α' 94).

-Για το πετρέλαιο θέρμανσης και για χρονική περίοδο από 15/10 κάθε έτους έως και την 30/4 του επομένου έτους, ορίζεται μειωμένος συντελεστής ΕΦΚ ύψους 280 €/1.000 λτ, αρχής γενομένης από 15/10/2016 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α' 94). Για το λόγο αυτό δεν καταγράφεται κατανάλωση για το είδος αυτό από 1/5 έως και 14/10 κάθε έτους.
-Ο συντελεστής ΕΦΚ στο Υγραέριο διαμορφώνεται σε 430 €/1.000 κγρ, από 01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α' 94).

Ενημέρωση καταναλωτών:

Για την σωστή ενημέρωση των καταναλωτών για τις τιμές καυσίμων και τις επιβαλλόμενες επιβαρύνσεις υπάρχει το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων της ΓΓΕ-ΠΚ (http://www.fuelprices.gr/ ). Στο Παρατηρητήριο ο καταναλωτής μπορεί να δει τα παρακάτω στοιχεία:

-Χάρτη της Ελλάδας με κάθε νομό, δήμο και περιοχή με τα πρατήρια και τις τιμές των καυσίμων που πουλάνε τη στιγμή εκείνη. Κανένα πρατήριο δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός αυτού του δικτύου ενώ οι ποινές λαθεμένων ή παραπλανητικών τιμών είναι αυστηρές.

Καθημερινό Δελτίο με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων ανά νομό

Καθημερινό Δελτίο με τις μέσες τιμές καυσίμων Πανελλαδικά

Εβδομαδιαίο Δελτίο με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα. Στο δελτίο αυτό καταγράφονται αναλυτικά οι μέσες εβδομαδιαίες τιμές κατά νομό και κατά καύσιμο. Επίσης καταγράφονται οι πάσης φύσεως φορολογικές - διοικητικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα και αναφέρονται σε ποσά και σε ποσοστά συμβολής στις τελικές τιμές. Κάθε εβδομάδα υπάρχουν οι τρέχουσες συνολικές και κατά καύσιμο φορολογικές επιβαρύνσεις, π.χ. στις 28/1/2022 οι φόροι, τα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις αντιστοιχούν σε 1,0655 € ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη – 95 με μέση τιμή 1,8130€ ανά λίτρο. Το δελτίο αυτό είναι το πλέον αξιόπιστο σε καταγραφή τιμών και με ανάλυση της συμμετοχής των διαφόρων συντελεστών σχηματισμού της. Υπάρχει και αρχείο δελτίων για σύγκριση με παλαιότερες τιμές από το 2014. Για τιμές πριν το 2014 υπάρχει αρχείο (Δελτία τιμών καυσίμων -ΥΠ.Ε.Α στη διεύθυνση: http://oil.gge.gov.gr/?cat=6).

Στη ΓΓΕ-ΠΚ τηρείται επίσης ημερήσιο δελτίο τιμών καυσίμων διυλιστηρίου στη διεύθυνση: http://oil.gge.gov.gr/

Η εξέλιξη της φορολογίας στα καύσιμα

ΕΦΚ και ΦΠΑ- Ευρώ ανά 1.000 λίτρα
ΚαύσιμοΈτος τελευταίας τροποποίησηςΕΦΚΦΠΑΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ
Αμόλυβδη – 951.1.201770024%868,00
Πετρέλαιο κίνησης 1.1.201741024%508,40
Πετρέλαιο θέρμανσης.15.10.201628024%347,20
ΕΦΚ Υγραερίου (LPG)1.1.201743024%533,20

ΕΦΚ και ΦΠΑ- Ευρώ ανά 1.000 λίτρα

Αμόλυβδη – 95. 

Έτος ΕΦΚΦΠΑΣΥΝΟΛΟ 
200129618%349,28 
1.1.200631319%372,47 
1.1.200935919%427.21 
1.7.200941019%487,90 
9.2.201053021%641,30 
5.3.201061021%738,10 
3.5.201067021%810,70 
1.7.201067023%824,10 
1.6.201667024%830,10 
1.1.201770024%868,00 
Αύξηση φόρων  2001-2019= 148,5%  / Αύξηση 2010-2019 =35,3%

Πετρέλαιο κίνησης 

Έτος ΕΦΚΦΠΑΣYΝΟΛΟ
1.1.200626019%309,40
1.1200727619%328,44
1.1.200829319%348,67
1.1.200930219%359,38
9.2.201035221%425,92
5.3.201038221%462,22
3.5.201041221%498,52
15.10.201141223%506,76
1.9.201233023%405,90
1.6.201633024%409,20
1.1.201741024%508,40
Αύξηση φόρων 2006-2019=64,3%  / Αύξηση 2010-2019 =19.3%

Πετρέλαιο θέρμανσης.

Έτος ΕΦΚΦΠΑΣΥΝΟΛΟ
13.10.20021818%21,24
16.10.20032118%24,78
15.10.20082119%24,99
15.10.20102123%25,83
15.10.20116023%73,80
15.10.201233023%405,90
15.10.201323023%282,90
15.10.201628024%347,20
Αύξηση φόρων 2002-2019=1.534%  / Αύξηση 2010-2019 =1.244%

ΕΦΚ Υγραερίου (LPG)

Έτος ΕΦΚΦΠΑΣΥΝΟΛΟ
1.7.201120023%246,00
8.11.201233023%405,90
1.6.201633024%409,20
1.1.201743024%533,20
Αύξηση φόρων 2011-2019=116% 

SITE ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.   

    ΔΕΠ ΝΕΟ

http://oil.gge.gov.gr/?p=674

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΤΙΜΩΝ

http://gge.gov.gr/?page_id=542

Εβδομαδιαίο Δελτίο Πετρελαίου

https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en?redir=1

Φόροι και δασμοί: https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/Oil_Bulletin_Duties_and_taxes.pdf

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=478 (τιμές διάφορες)

http://www.ypan.gr/c_announce/index_5415_cms.htm

http://www.ypan.gr/flash_fuel/kafsima/MESES_TIMES.htm

http://www.ypan.gr/flash_fuel/kafsima/GRAF_XORAS.htm

http://omrpublic.iea.org/Prices/Eu_cf_rg.pdf

ΕΕ

https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm

ΑΥΣΤΡΙΑ

http://translate.google.com/translate?langpair=auto|el&u=http%3A%2F%2Fwww.bmwfj.gv.at%2FSeiten%2Fdefault.aspx

διεθνεις

http://www.fuel-prices-europe.info/

Σχετικές δημοσιεύσεις