Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870-2103820860 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

 

                                                                                    Αρ. Πρωτ.7182

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2019

Προς ΑΑΔΕ

 Διοικητή κ. Γιώργο Πιτσιλή

Κοινοποίηση: Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλου

Θέμα: Κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Κύριε Διοικητά,

Μετά τη συνάντηση που είχε μαζί σας το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, παρουσία και του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, επανερχόμαστε στο σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται στους πρατηριούχους καυσίμων, από την χωρίς ισχυρό λόγο συνεχιζόμενη λειτουργία του συστήματος παρακολούθησης των λιανικών διαθέσεων του πετρελαίου θέρμανσης, ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Σήμερα, όλα τα στοιχεία καταχώρησης του συστήματος καλύπτονται τόσο από το σύστημα εισροών – εκροών, όσον αφορά τα πρατήρια, όσο και από την αναβαθμισμένη παρακολούθηση των φορολογικών δεδομένων, όσον αφορά τους καταναλωτές.

Το σύστημα αυτό ολοκλήρωσε τον λόγο ύπαρξής του με την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών - εκροών. Σήμερα διατηρείται μόνο ως σύστημα επιβολής προστίμων για τυπικές γραφειοκρατικές παραβάσεις, οι οποίες ουδεμία επίπτωση έχουν στην κανονική απόδοση της φορολογίας εκ μέρους των πρατηρίων.

Παρότι επανειλημμένως έχουμε τεκμηριώσει την ανάγκη κατάργησης του συστήματος, λόγω αχρήστευσης της αρχικής χρησιμότητας, αυτό εξακολουθεί να επιβάλει στους βενζινοπώλες, πέραν των προστίμων, και σημαντική γραφειοκρατική απασχόληση που μειώνει την παραγωγικότητα της επαγγελματικής μας δραστηριότητας.

Την ώρα που η κυβέρνηση επαγγέλλεται την μείωση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, ο κλάδος μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται με όρους περασμένης δεκαετίας .

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε όπως καταργηθεί άμεσα το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ και η νέα περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης να μη μας βρει με τα βάρη και τις απειλές του συστήματος αυτού.

Ο Πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης                                                         Ο Γεν. Γραμματέας Άγγελος Τούντας

Σχετικές δημοσιεύσεις