ΙΟΒΕ: Αυξημένος πέρυσι ο τζίρος και τα κέρδη στην εμπορία πετρελαιοειδών – Σημαντική μείωση στον αριθμό των πρατηρίων

energypress.gr Άνοδο 16,6% σημείωσαν οι πωλήσεις πετρελαιοειδών το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σε έκθεσή του το ΙΟΒΕ, ενώ σε επίπεδο καθαρών κερδών υπήρξε επίσης άνοδος.

Αναλυτικότερα, η αξία πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου ενισχύθηκε το 2018 και διαμορφώθηκε σε €11,9 δισεκ. έναντι €10,2 δισεκ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 16,6%. Επιπλέον, ο όγκος πωλήσεων ενισχύθηκε κατά 7,5% (13.497 χιλ. μετρικοί τόνοι) σε σχέση με το 2017 (12.555 χιλ. μετρικοί τόνοι). Επομένως, η αύξηση στην αξία των πωλήσεων το 2017 οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών πώλησης των προϊόντων.

Το συνολικό κόστος πωληθέντων, αυξήθηκε κατά 17,3% και διαμορφώθηκε το 2018 σε €11,4 δισεκ. από €9,7 δισεκ. το 2017. Το 66,6% του κόστους πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο – με δεδομένο ότι εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές των προϊόντων πετρελαίου – αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα αύξησης του κόστους πωληθέντων και των τιμών το 2018. Οι δασμοί και φόροι με ποσοστό 32,7% αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση των άμεσων εξόδων αγορών, που συμμετέχουν στο κόστος πωληθέντων με ποσοστό 0,7%. 

Η μικτή κερδοφορία του κλάδου ενισχύθηκε ήπια το 2018 σε €482,3 εκατ. από €471,6 εκατ. την προηγούμενη χρονιά (+2,3%). 

Τα καθαρά κέρδη του κλάδου (μετά από φόρους) να ανέλθουν σε €44,5 εκατ. το 2018 από €38,4 εκατ. το 2017. Το αποτέλεσμα αυτό επηρεάστηκε εν μέρει από τη μεγάλη αύξηση στα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με τη μικρότερη αύξηση στις συνολικές δαπάνες, γεγονός που οδήγησε σε μια αύξηση της τάξης του 27% στα κέρδη προ τόκων και φόρων.

Ο αριθμός των πρατηρίων μειώθηκε το 2018 σημαντικά, κατά 15,1%, και διαμορφώθηκε σε 4.835 από 5.694 το προηγούμενο έτος.

Σχετικές δημοσιεύσεις