Καταργήθηκε η διάταξη που απαγόρευε την εγκατάσταση και παροχή υγραερίου σε πρατήρια που από πάνω έχουν μονοκατοικίες των πρατηριούχων

Με τροποποίηση νόμου που ψήφισε η Βουλή, μετά από έντονη δραστηριότητα της ΟΒΕ, καταργήθηκε η διάταξη που απαγόρευε την εγκατάσταση και παροχή υγραερίου σε πρατήρια που από πάνω έχουν μονοκατοικίες των πρατηριούχων. Η τροποποίηση αυτή που κατατέθηκε με το νομοσχέδιο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», ήρθε να αποκαταστήσει μια αδικία που γινόταν διακριτικά σε βάρος συναδέλφων μας οι οποίοι ή είχαν εγκαταστήσει την παροχή και τους απαγορεύθηκε να τις λειτουργήσουν ή για την επιβίωση του πρατηρίου ήθελαν να παρέχουν και αυτό το καύσιμο στους πελάτες τους.

Η απαγορευτική διάταξη (Ν.4530/2018), είχε εισάγει μια αντίφαση και μια, χωρίς τεκμηρίωση, διακριτική μεταχείριση, σε πρατήρια τα οποία, ενώ από τη νομοθεσία διαχωρίζονταν από τους περιορισμούς πρατηρίων από χώρους συνάθροισης κοινού ως προς τα καύσιμα, στο υγραέριο και μόνο απαγορεύονταν η παροχή ανεξαρτήτως αποστάσεων! Ωστόσο, κάποια πρατήρια που διέθεταν μεγάλο οικόπεδο και ικανές αποστάσεις (που προβλέπονταν από χώρους συνάθροισης) κατάφεραν και έλαβαν άδειες για υγραέριο, σύμφωνα με το νέο νόμο!

Η κατάσταση όμως περιπλέχθηκε όταν το υπουργείο εξέδωσε τον Σεπτέμβριο  2018 εγκύκλιο αναδρομικής ερμηνείας, αντίθετη με το νόμο 4530/2018 (!) και θεωρούσε ότι τα πρατήρια αυτά υπάγονται, ως προς το υγραέριο στους περιορισμούς των πρατηρίων από χώρους συνάθροισης κοινού δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να παρέχουν υγραέριο!  με αποτέλεσμα να αφήσει μετέωρους τους πρατηριούχους που είχαν εγκαταστήσει ή εγκαθιστούσαν το σύστημα με βάση το νόμο Ν.4530/2018, αφού τώρα ήταν παράνομοι με βάση την εγκύκλιο και σύμφωνοι με βάση το νόμο! Πρωτοφανής κατάσταση νομιμότητας και παρανομίας!

Με την ψηφισθείσα διάταξη καταργείται η προηγούμενη και κάτω από τις κατοικίες των πρατηριούχων μπορούν τα πρατήρια να διαθέτουν υγραέριο, ενώ νομιμοποιούνται και όσοι πρατηριούχοι έχουν με προηγούμενες διατάξεις λάβει άδεια.

Μακάρι να πάψει το βασίλειο των εγκυκλίων να κυβερνά και κάθε εφεξής νόμος, να είναι σαφής ώστε να μην χρειάζεται εγκύκλιο. Για να πάψει και η γραφειοκρατία να ταλαιπωρεί τον επαγγελματία και τον πολίτη, στις υπηρεσίες και στην καθημερινότητα.

Τα πρακτικά της τροποποίησης του νόμου ψηφοφορία για άρθρο 32

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΗ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΞΕ΄- Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 - «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 32 όπως τροπ.     ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΑΡΩΝ
Κίνημα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: OXI  

Άρθρο 32 Άδειες λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG). Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η  χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτών πρατηρίων υγρών και καυσίμων και υγραερίου (LPG), σε ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α ́ 46), όπως ισχύει [κατοικίες (πλην μονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση του ίδιου του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήματα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκομεία, Θέατρα ή κινηματογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία και ξενοδοχεία]. Ομοίως, δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στις περιπτώσεις λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α ́ 46), όπως ισχύει. Οι άδειες λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG), όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α ́ 46), όπως ισχύει, που χορηγήθηκαν προ ή μετά της έκδοσης του ν. 4530/2018 (Α ́ 59), εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η παράγραφος 5 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α ́ 59)

Η επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για την τροποποίηση του νόμου

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2019

«Προς τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα : Τροπολογίες - προσθήκες επί προς ψήφιση σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί,

Αξιότιμες και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές που μετέχετε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή,

Αναφορικά με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας έχει με επιστολές της προς το Υπουργείο Μεταφορών ήδη από το Σεπτέμβρη του 2019 ταχθεί υπέρ της κατάργησης της παραγράφου 5 του άρθρου 70 του Ν.4530/2018.

Πιο συγκεκριμένα και αναλυτικότερα η θέση της Ομοσπονδίας μας έχει ως εξής:

Από αρχής προ της ψήφισης του Ν. 4530/2018(Α 59) η Ομοσπονδία είχε ξεκαθαρίσει την αντίθεσή της με τη διατύπωση της παραγράφου 5 του άρθρου 70 του εν λόγω νόμου 4530/18, καθώς η διατύπωση αυτή έθετε απαγορεύσεις για την τοποθέτηση υγραερίου σε πρατήρια τα οποία βρίσκονταν κάτωθι των λεγόμενων επιτρεπόμενων χρήσεων του Ν. 2801/2000 όπως ίσχυε. Δηλαδή με τη διατύπωση του νόμου αυτού πρακτικά απαγορεύονταν εφεξής η τοποθέτηση υγραερίου σε πρατήρια που ήσαν κάτω από την μονοκατοικία ή την διπλοκατοικία του πρατηριούχου, κάτι με το οποίο ούτε συμφωνούσαμε ούτε και συμφωνούμε.

Παρά την σαφή αντίθεσή μας, η διάταξη πέρασε, με τις ευλογίες δυστυχώς έτερων Ομοσπονδιών, οι οποίες όπως είχαν πράξει και στο παρελθόν, έδρασαν κατά την άποψή μας με περισσότερο πολιτικά και λιγότερο κοινωνικά κριτήρια και εν προκειμένω όχι με γνώμονα το συμφέρον των πρατηριούχων.

Καθ’ όσο γνωρίζουμε, τόσο πριν από την εφαρμογή του Ν.4530/18 όπως και σε συνέχεια αυτού, υπήρξαν πρατηριούχοι οι οποίοι νόμιμα, έχοντας ικανούς χώρους (μεγάλους δηλαδή χώρους με αποστάσεις από τα κτίρια των οικοπέδων τους) έλαβαν εγκρίσεις και τοποθέτησαν υγραέριο στα πρατήριά τους.

Περί τα μέσα του Σεπτέμβρη 2018, εκδόθηκε εγκύκλιος η οποία επιχείρησε να ερμηνεύσει αναδρομικά το Ν.4530/2018 και η οποία ερμήνευε την παράγραφο 5 του άρθρου 70 κατά αντίθετο τρόπο, ως δηλαδή η παράγραφος να μιλούσε για πρατήρια κάτωθι ΜΗ επιτρεπόμενων χρήσεων του Ν.2801/2000, δηλαδή εννοιολογικά εντελώς αντίθετα από τα γραφόμενα στο νόμο. Μετά και την ερμηνεία αυτή πολλοί πρατηριούχοι οι οποίοι είχαν σύμφωνα με το Νόμο αδειοδοτηθεί αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, καθώς ενώ ήσαν σύμφωνοι και με το Ν.4530/2018, ξαφνικά βρίσκονταν να είναι απέναντι στην εγκύκλιο αυτού.

Εν κατακλείδι και επειδή κατά την άποψή μας:

  • η διατύπωση του Νόμου 4530/2018 τον Μάρτη 2018 ήταν απολύτως άστοχη και άσκοπη
  • η εκδοθείσα εγκύκλιος τον Σεπτέμβρη 2018 δημιούργησε εκ των υστέρων προβλήματα σε συναδέλφους πρατηριούχους οι οποίοι είχαν νομίμως λάβει εγκρίσεις προσθήκης υγραερίου πριν και μετά το Νόμο 4530/2018
  • τα μέτρα για να παραμείνει ένα πρατήριο κάτωθι των χρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2801/2000 όπως ισχύει όπως αυτά πέρασαν με το Ν.4439/2016 είναι υπερβολικά πολλά και σε αριθμό και σε κόστος και σε ασφάλεια
  • τα μέτρα για να προστεθεί υγραέριο σε ένα πρατήριο ήταν και παραμένουν πολλά προς εξασφάλιση όλων
  • το υγραέριο, αποτελεί πλέον ένα σύνηθες καύσιμο και μάλιστα περιβαλλοντικά ωφέλιμο σε σχέση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο
  • η προσθήκη υγραερίου σε κάθε περίπτωση δεν συντελείται κάτω από κτίριο αλλά σε απόσταση ασφαλείας από αυτό εξακολουθητικά ζητάμε την κατάργηση της παρ. 5 του άρθρου 70 του Ν. 4530/2018 και φυσικά την εξασφάλιση όλων των συναδέλφων πρατηριούχων οι οποίοι έχουν λάβει σχετικές άδειες λειτουργίας με τη σύμφωνη γνώμη και άδεια της αρμόδιας αρχής»

    Ο πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Κιούσης                                        Άγγελος Τούντας

Σχετικές δημοσιεύσεις