Λιγότεροι έλεγχοι και πρόστιμα σε «μεγάλους» λόγω παραγραφής

Μειώθηκε στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου ο αριθμός των ελεγχόμενων από το ΚΕΦΟΜΕΠ

Από την έντυπη έκδοση naftemporiki.gr

Του Γιώργου Παλαιτσάκη

Μείωση στον αριθμό των φορολογικών ελέγχων που διενεργούνται σε οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους, καθώς επίσης και σημαντική συρρίκνωση των ποσών των φόρων και των προστίμων που βεβαιώνονται από τους ελέγχους αυτούς καταγράφουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις επιδόσεις του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) κατά το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018, τα οποία αναρτήθηκαν πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής.

Η σημαντική μείωση των καταλογισμών φόρων και προστίμων σε πλούσιους φορολογουμένους, η οποία καταγράφεται φέτος, οφείλεται κυρίως στις παραγραφές χιλιάδων εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος που αφορούσαν φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, τα στοιχεία των οποίων περιλαμβάνονταν στις γνωστές πλέον λίστες μεγαλοκαταθετών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Τις παραγραφές προκάλεσαν δύο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκαν εντός του 2017 και περιόρισαν σημαντικά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πενταετής προθεσμία παραγραφής φορολογικών υποθέσεων μπορεί να παρατείνεται. Μεταξύ άλλων, η ύπαρξη καταθέσεων σε ελληνική τράπεζα ή η αποστολή εμβάσματος από ελληνική τράπεζα δεν αποτελεί «συμπληρωματικό στοιχείο» και συνεπώς δεν επεκτείνεται από 5 σε δέκα χρόνια ο χρόνος παραγραφής.

Ειδικά για την περίπτωση αυτή, υπάρχουν δεκάδες αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) που έσβησε πρόστιμα που είχαν επιβληθεί από τους φοροελεγκτές, ακόμη και σε εμπλεκόμενους στις λίστες Λαγκάρντ και εμβασμάτων εξωτερικού.

Όπως προκύπτει από τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία, οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από το ΚΕΦΟΜΕΠ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2018 δεν ξεπέρασαν το 44% του συνόλου των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους, ενώ κατά την ίδια περίοδο τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής ανήλθαν σε ποσοστό λίγο πάνω από το 2,6% του συνολικού ετήσιου στόχου που έχει τεθεί με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για όλο το 2018. Σε σύγκριση με το πρώτο οκτάμηνο του 2017 οι έλεγχοι του ΚΕΦΟΜΕΠ ήταν λιγότεροι κατά 10,78%, ενώ τα ποσά των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν από την υπηρεσία αυτή ήταν μειωμένα κατά 85,7%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ:

1 Κατά το οκτάμηνο (το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου) του 2018, τα 11 Τμήματα Ελέγχου του ΚΕΦΟΜΕΠ:

  • Ολοκλήρωσαν τη διενέργεια 240 ελέγχων σε φυσικά πρόσωπα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, τη στιγμή που για όλο το 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διενέργεια 550 ελέγχων σε φορολογουμένους αυτής της κατηγορίας, σύμφωνα με τον στόχο που έχει θέσει η ΑΑΔΕ στο επιχειρησιακό της σχέδιο. Δηλαδή, στο πρώτο οκτάμηνο του τρέχοντος έτους οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ ολοκλήρωσαν μόνο το 43,63% των ελέγχων που οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
  • Βεβαίωσαν ποσά φόρων και προστίμων συνολικού ύψους μόλις 13,06 εκατ. ευρώ στα 240 φυσικά πρόσωπα με μεγάλο πλούτο τα οποία έλεγξαν, ενώ, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, έως το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχουν βεβαιώσει συνολικά 500 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους σε πλούσιους φορολογούμενους. Ουσιαστικά στους πρώτους 8 από τους 12 συνολικά μήνες του 2018, οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ καταλόγισαν ποσά φόρων και προστίμων που αντιστοιχούν μόλις στο 2,612% του στόχου που έχει τεθεί και για τους 12 μήνες του έτους.

2 Τα βεβαιωθέντα ποσά φόρων και προστίμων από το ΚΕΦΟΜΕΠ κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2018 είναι μειωμένα κατά 85,7% ή κατά 78,28 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με αυτά που βεβαιώθηκαν στο πρώτο οκτάμηνο του 2017. Συγκεκριμένα, στο πρώτο οκτάμηνο του 2018 το ΚΕΦΟΜΕΠ βεβαίωσε -όπως ήδη αναφέραμε- φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους μόλις 13,06 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017 είχε βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα ύψους 91,34 εκατ.

Ποινικές διώξεις
Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018:

  • Υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες φοροελεγκτικές υπηρεσίες 214 αναφορές για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Από τις αναφορές αυτές οι 180 αφορούσαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ και ποσά συνολικού ύψους 307,47 εκατ. ευρώ.
  • Εντοπίστηκαν συνολικά 805 φορολογούμενοι να οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 1,229 δισ. ευρώ στο Δημόσιο. Για τους φορολογούμενους αυτούς υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες ΔΟΥ αναφορές προς την αρμόδια Αρχή για να διερευνηθεί εάν διαπράχθηκε το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι κινδυνεύουν, ουσιαστικά, να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης για ξέπλυμα «μαύρου» ή «βρόμικου» χρήματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις