Με έξι μήνες καθυστέρηση εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές για τη χρήση βιοαιθανόλης στη βενζίνη

energypress.gr Την απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου για την καθιέρωση των προδιαγραφών, λοιπών απαιτήσεων και μεθόδων δοκιμών της βιοαιθανόλης ως βιοσυστατικό στη βενζίνη κίνησης οχημάτων ενέκριναν τα υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση στις αρχές του φετινού Μαρτίου, όμως χρειάστηκε να περάσει πάνω από ένα εξάμηνο μέχρις ότου αυτή επικυρωθεί τελικά από τα δυο συναρμόδια υπουργεία. 

Το γεγονός ότι από το Μάρτιο μέχρι το καλοκαίρι μεσολάβησαν οι διάφορες εκλογές αποτελεί την πιθανότερη εξήγηση για την καθυστέρηση αυτή. 

Όμως, και πάλι, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έγκριση της απόφασης του ΑΧΣ από τα δυο υπουργεία παραμένει αρκετά μεγάλο. 

Τι προβλέπει η απόφαση

Η απόφαση ορίζει ότι η βιοαιθανόλη που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια πρέπει, πριν την μετουσίωση της, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται από το σχετικό προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15376:2014, εφόσον εξετάζεται με τις αντίστοιχες μεθόδους δοκιμών που αναφονται σε αυτό.

Επίσης, ορίζεται ότι η βιοαιθανόλη φέρεται στην κατανάλωση χωρίς την προσθήκη χρωστικών ουσιών, με το φυσικό της χρώμα και χωρίς την προσθήκη ιχνηθέτη.

Η μετουσίωση της βιοαιθανόλης διενεργείται με: 

α) αίθυλο-τριτοταγή-βουτυλαιθέρα (ΕΤΒΕ), ποιότητας που προορίζεται για καύσιμο (fuelgrade), σε ποσοστό 1% κατ` όγκο, ή/και 

β) μεθυλο-τριτοταγή-βουτυλαιθέρα (ΜΤΒΕ), ποιότητας που προορίζεται για καύσιμο (fuelgrade), σε ποσοστό 1% κατ` όγκο, ή/και 

γ) αμόλυβδη βενζίνη σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 228, σε ποσοστό 1% κατ` όγκο.

Το μετουσιωτικό στη βιοαιθανόλη προσδιορίζεται ποιοτικά και ποσοτικά με χρήση αέριας χρωματογραφίας. Ο έλεγχος ποιότητας της μεθόδου προσδιορισμού πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμόδιων για τον έλεγχο της βιοαιθανόλης εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Δεδομένης της ιδιότητας που έχει η βιοαιθανόλη να αναμειγνύεται με νερό, οι προμηθευτές εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβεί διαχωρισμός νερού κάτω από τις αναμενόμενες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής στην οποία θα χρησιμοποιηθεί η βενζίνη που περιέχει βιοαιθανόλη. Όταν υπάρχει κίνδυνος διαχωρισμού νερού να προστίθενται αντιδιαβρωτικά πρόσθετα. Αυτά πρέπει να μην έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους κινητήρες. Επίσης να είναι συμβατά με τη βενζίνη της οποίας συστατικό είναι η βιοαιθανόλη.

Σχετικές δημοσιεύσεις