«Ναι μεν αλλά» η τροπολογία Σπρίντζη για τα πρατήρια καυσίμων ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Η κατάθεση του νομοσχεδίου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή, επανέφερε στο προσκήνιο ένα σοβαρό πρόβλημα ύπαρξης το οποίο αφορά σε εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων κάτω από πολυκατοικίες. Πρόκειται για τις υπερβολικού κόστους ρυθμίσεις λειτουργίας στο όνομα της ασφάλειας, τις οποίες είναι αδύνατο να επωμισθούν οι βενζινοπώλες.

 

Η ΟΒΕ υπέβαλλε επανειλημμένως προτάσεις ισοδύναμης ασφάλειας με πολύ μικρότερο κόστος αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν υιοθετηθεί από το υπουργείο Μεταφορών.

 

Επειδή δε η ημερομηνία συμμόρφωσης λήγει στις 10 Δεκεμβρίου 2017, ζητήσαμε να παραταθεί ώστε να δοθεί χρόνος αναμόρφωσης των διατάξεων του νόμου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε για τις 10 Ιουνίου 2018. Όσον δε αφορά τα κόστη υλοποίησης των διατάξεων (μέτρα ασφαλείας, αντιεκρηκτικές ζώνες κλπ) παραμένουν υψηλά και απειλούν την ίδια την ύπαρξη των πρατηρίων αυτών με όσες συνέπειες συνεπάγεται αυτό για τους καταναλωτές, αν κλείσουν.

 

Σε κάθε περίπτωση, με τις μερικές τροποποιήσεις και τις μικρές βελτιώσεις που προτείνονται στο νομοσχέδιο, το πρόβλημα παραμένει και το μόνο θετικό είναι ότι δόθηκε παράταση ζωής μέχρι τον Ιούνιο. Κάθε άλλη ερμηνεία των τροποποιήσεων του νομοσχεδίου όπως ότι «σώθηκαν τα πρατήρια»(!) είναι για παραπλάνηση καταναλωτών και πρατηριούχων.

 

Σημειώνουμε ότι η ΟΒΕ υπήρξε ο μονός φορέας που εξαρχης επισήμανε τα προβλήματα υπερβολικού κόστους για τον πρατηριούχο, αλλά και τον κίνδυνο να κλείσουν εκατοντάδες πρατήρια από τον περσινό νόμο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και στον αρμόδιο Υπουργό.

 

Ακόμα και μετά την ψήφιση του, επανήλθαμε με επιστολές της προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Μεταφορών τον Μάρτη και τον Απριλη του 2017, με προτάσεις για παράταση της εφαρμογής του νόμου για τα κατωθι κτιρίων, αλλά και με προτάσεις να σωθούν τα λεγόμενα πεζοδρομιακά και τα μικρά πρατήρια, καθώς και όσα βρίσκονταν κοντά σε απαγορευμένες χρήσεις.

 

Τον Σεπτέμβρη ακλούθησε νέα  επιστολή προς το Υπουργείο Μεταφορών με αποτέλεσμα στις 2 Οκτώβρη 2017 να συναντηθούμε με τον Γενικό Γραμματέα κο Αθ. Βούρδα κατά την όποια υπήρξε σημαντική πρόοδος στις συζητήσεις μας. Ακλούθησε, νέα συνάντηση με τον γενικό γραμματέα στις 2 Νοέμβρη 2017 κατά την όποια συζητήθηκε το σχέδιο νόμου που προορίζεται προς ψήφιση.

 

Άμεσα μετά τη νέα συνάντηση η Ομοσπονδία μας απέστειλε και νέες βελτιωτικές προτάσεις στα άρθρα του νομοσχεδίου.

 

Η ιστορία υπεράσπισης της ύπαρξης των πρατηρίων δεν γράφεται με επάρσεις και "κωλοτουμπες" απέναντι στην εκάστοτε κυβέρνηση, όπως κάποιοι διασπαστές ψευδο-εκπρόσωποι των βενζινοπωλών κάνουν, αλλά με αγώνες και συγκρούσεις όταν χρειάζεται.

 

Εμείς συγκρουστήκαμε όταν έπρεπε, αγωνιστήκαμε για να κοινωνήσουμε τα προβλήματα όταν άλλοι υμνούσαν τα μέτρα και έβλεπαν τα πάντα ρόδινα ακόμα και τώρα, κάναμε προτάσεις και το αποτέλεσμα σήμερα είναι να αναγκαστεί η κυβέρνηση, έστω και ελάχιστα, να μας δικαιώσει.

 

  • Κάτω από την πίεσή μας έφερε διορθωτικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή!
  • Περιέχονται κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με τον προηγουμενο νομο.
  • Τα κοστη παραμενουν δυστυχως σημαντικα.
  • Πετύχαμε την παράταση της εφαρμογής.

 

 

Αυτά όμως δεν λύνουν το πρόβλημα ύπαρξης των πρατηρίων κάτω από πολυκατοικίες. Μέσα στην κρίση η ΟΒΕ και οι βενζινοπώλες παλεύουμε και  συνεχίζουμε τον αγώνα όλοι μαζί για να μην κλείσουν άδικα, εκατοντάδες πρατήρια  συναδέλφων μας!

 

Οι διατάξεις στο κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στη Βουλή είναι οι εξής:

Άρθρο 69

1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4439/2016 (Α’222) προστίθενται εδάφια έως εξής :

«Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’44).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών. Στην

περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4439/2016 (Α’222) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’44).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Άρθρο 70

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν. 4439

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Ν. 3897 /2010 (Α 208) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4439/2016 με τίτλο «Διατήρηση λειτουργίας υφισταμένων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους» η ημερομηνία «10η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «10η Ιουνίου 2018».

2. Στο υπεδάφιο γ) του άρθρου 25 του Ν.4439/2016 η φράση «Οι αντιεκρηκτικές ζώνες περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού.» αντικαθίσταται από τη φράση: «Οι αντιεκρηκτικές ζώνες για περιπτώσεις νέων πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταμένων πρατηρίων ή σταθμών υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Σε υφιστάμενα πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Η μελέτη των ζωνών συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό και υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο στο φάκελο της Υπηρεσίας.»

3. Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του π.δ.595/1984 (Α’218), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ

4. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4439/2016 (Α’ 222), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (LPG), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.»

Άρθρο 71

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ.

Α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν.3897/2010(Α 208), όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων, από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2012 για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες καυσίμων καθώς και εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων εντός μικτών πρατηρίων, εφόσον τα υπόψη πρατήρια ή σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων υλοποιήσουν την εφαρμογή και εγκατάσταση των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α έως και στ του άρθρου 25 του Ν. 4439/2016, όπως ισχύει».

Τα λειτουργούντα πρατήρια, τα μικτά πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω μέτρα, απομακρύνονται εντός οκταετίας από την ισχύ του Ν.3897/2010(Α 208).»

Β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Π.Δ 595/84, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας από κτίρια και χώρους των εδαφίων δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ 595/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είτε για τη διατήρηση υφισταμένων μικτών πρατηρίων ή για την ίδρυση νέων ή για τη μετατροπή υφισταμένων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε μικτά πρατήρια, εφόσον τα υπόψη πρατήρια υλοποιήσουν την εφαρμογή και εγκατάσταση των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις υποδείξεις α έως και στ του άρθρου 25 του Ν.4439/2016, όπως ισχύει.»

Άρθρο 72

Μετά το άρθρο 51 του ν. 4403/2016 (Α’125) προστίθεται άρθρο 51 Α το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 51Α

Η ρύθμιση του άρθρου 51 του παρόντος νόμου ισχύει αναλογικά και για τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων του άρθρου 2 του ΠΔ 455/1976 (Α’ 169), όπως ισχύει, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων του

παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 25.4.1996 Πολεοδομικό Διάταγμα (Δ΄ 499), εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του Π.Δ. 455/1976 (Α’ 169), όπως ισχύει, για τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των άρθρων 23 και 24 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Π.Δ. 455/1976 (Α΄ 169), όπως ισχύει, σε συνδυασμό και με τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. οικ.81590/1446/Φ.4.2./28-12-2015 Κ.Υ.Α. (Β’ 3002), για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων, πλην των δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις χρήσεις γης.».

Άρθρο 73

Οι άδειες λειτουργίας, που έχουν χορηγηθεί στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων της παρ. 1 του όρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α’261) επιτρέπεται να ανανεώνονται ανά τριετία με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους, που έχουν χορηγηθεί.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις