ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ Γ΄ ΚΥΚΛΟΥ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Λόντου 8 10681 Αθήνα • Τηλ.:(210) 3810783-4 • Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

Αρ. Πρωτ.6754
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2014
Προς τις
Ενώσεις Μέλη της Ο.Β.Ε.

Θέμα: Ρυθμίστηκε το πρόβλημα της ογκομέτρησης δεξαμενών πρατηρίων γ΄κύκλου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από επίμονες ενέργειες της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, εκδόθηκε τελικά Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση για το σύστημα εισροών – εκροών ως προς την απαίτηση των ογκομετρήσεων και κάνει αποδεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας για ώστε, μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εν λόγω συστήματος στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας να υποβάλλονται υπάρχουσες ογκομετρήσεις και να μην αναγκάζονται οι συνάδελφοι να πληρώνουν μεγάλα ποσά σε εταιρείες που έχουν πιστοποίηση ή διαπίστευση. Με αυτό τον τρόπο τα πρατήρια του γ’ κύκλου αντιμετωπίζονται πλέον ισότιμα με αυτά του α’ και β’ κύκλου και εφόσον διαθέτουν υπάρχουσες ογκομετρήσεις τις χρησιμοποιούν για το σύστημα εισροών – εκροών και δεν αναγκάζονται πλέον να υποχρεωθούν σε μία κοστοβόρο διαδικασία ογκομέτρησης.
Ειδικότερα με την Υπουργική Απόφαση, πρώτον παρατείνεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που κάνει αποδεκτό το ποσοστό 1,5% απόκλισης εισροών – εκροών μέχρι τις 27-08-2014 και δεύτερον γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος στα πρατήρια του γ’ κύκλου. ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Σχετικές δημοσιεύσεις