Ο.Β.Ε ΠΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΓΙΑ Διαφορές πραγματικών και λογιστικών αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ συστημάτων εισροών – εκροών και στοιχείων του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Προς την

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Διοικητή κ.Γ.Πιτσιλή

Εξαιρετικώς επείγον

 

Θέμα: Διαφορές πραγματικών και λογιστικών αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης μεταξύ συστημάτων εισροών – εκροών και στοιχείων του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Κύριε Διοικητά,

Σας ενημερώνουμε ότι τα πρατήρια καυσίμων καλούνται κάθε έτος να δηλώσουν στο σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης ΗΦΑΙΣΤΟΣ, το πραγματικό απόθεμα ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν πριν την έναρξη της νέας περιόδου διάθεσης. Ήδη αποστέλλονται σχετικές ειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μας, τις οποίες έχουμε επισημάνει και σε προηγούμενα έγγραφά μας, με το πέρασμα του χρόνου παρατηρούνται συσσωρεύσεις μεγάλων αποκλίσεων μεταξύ των πραγματικών αποθεμάτων που μετρώνται από το πιστοποιημένο ηλεκτρονικό σύστημα έλεγχου εισροών – εκροών καυσίμων με τα λογιστικά αποθέματα που βγάζει το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ από τη σύγκριση τιμολογίων και αποδείξεων αγορών – πωλήσεων.

Από τις επικοινωνίες που είχαμε με τις υπηρεσίες του ΗΦΑΙΣΤΟΥ μας βεβαίωναν ότι θα υπερισχύουν οι δηλώσεις των πραγματικών αποθεμάτων από το σύστημα εισροών – εκροών και όχι οι λογιστικές διαφορές του ΗΦΑΙΣΤΟΥ.

Αυτό όμως ουδόλως μας ικανοποιεί και μας εφησυχάζει δεδομένου ότι δεν κατοχυρώνεται η υπερίσχυση των αποτελεσμάτων των συστημάτων εισροών – εκροών έναντι των αποτελεσμάτων του ΗΦΑΙΣΤΟΥ.

Ως εκ τούτου, οι συνάδελφοί μας, παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή με επιβολή εξοντωτικών προστίμων και άλλων χειρότερων κυρώσεων, όπως η περίπτωση κατηγορίας για λαθρεμπόριο, εξ αιτίας των διαφορών που εμφανίζει ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Ανεξαρτήτως αν με βάση το σύστημα εισροών – εκροών ουδεμία παράβαση κάναμε, ούτε αγοράσαμε και πουλήσαμε διαφορετικές ποσότητες από αυτές που παραλάβαμε και εξάγαμε, ενώ έχουμε καταβάλει και όλους τους αναλογούντες φόρους, κινδυνεύουμε άμεσα από το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

Έχουμε πικρή πείρα από επιβολή αδίκων προστίμων από το σύστημα ΗΦΙΑΣΤΟΣ. Πολλά πρατήρια έκλεισαν από υπερβολικά πρόστιμα χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν πραγματικές παραβάσεις, πέραν των ημερομηνιών και των αναγκαίων γραφειοκρατικών διορθώσεων των λογιστικών εγγραφών στο σύστημα. Κι όμως γι αυτές τις παραβάσεις επιβληθήκαν εξοντωτικά πρόστιμα.

Επανειλημμένως έχουμε επισημάνει ότι το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ καμία ανάγκη της Πολιτείας, των καταναλωτών και των βενζινοπωλών δεν υπηρετεί. Το μόνο που μένει από αυτόν είναι τα πρόστιμα για λογιστικά – γραφειοκρατικά θέματα πάνω σε καθόλα νόμιμες συναλλαγές που έχουν δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά.

Προκειμένου να προληφθεί μια νέα ταλαιπωρία των συναδέλφων μας πρατηριούχων, παρακαλούμε όπως άμεσα διευθετήσετε το θέμα με την κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΥ και σε κάθε περίπτωση με την κατοχύρωση της υπερίσχυσης των αποτελεσμάτων του ηλεκτρονικού συστήματος εισροών – εκροών καυσίμων, έναντι κάθε τρίτου συστήματος λογιστικής παρακολούθησης της διακίνησης καυσίμων.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ                                                ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις