Παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος επί του Σχεδίου Νόμου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» στο Μέρος Γ’ Κεφάλαιο Α’ Άρθρο 30 (Ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων).

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870-2103820860 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

                                                                                    Αρ. Πρωτ.7155

Αθήνα,10 Απριλίου 2019

Προς την

Βουλή των Ελλήνων

Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

 Θέμα: Παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος επί του Σχεδίου Νόμου «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» στο  Μέρος Γ' Κεφάλαιο Α' Άρθρο 30 (Ογκομέτρηση δεξαμενών βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων).

Κύριε Πρόεδρε και κύριοι βουλευτές ,

Καταρχήν συμφωνούμε με την υποχρεωτική εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης υγρών καυσίμων (παρά την καθυστέρηση εφαρμογής του μέτρου) που είναι και πάγια θέση του κλάδου μας.

Θέλουμε όμως να παρατηρήσουμε τα εξής όσον αφορά στο  Μέρος Γ' Κεφάλαιο Α' Άρθρο 30, Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α'137) στο οποίο επιβάλλεται με την παράγραφο 13α νέα ογκομέτρηση «όλων των βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων τους».

Η ογκομέτρηση διενεργείται από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο Annex Β " Tank Calibration" της σύστασης OIML R 80 - 2 /2017 " Road and rail tankers with level gauging", ή από Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, με την εφαρμογή ογκομετρικής μεθόδου, είτε με χρήση πρότυπου δοχείου, κατά το παράρτημα Ε της ΥΑ 30/005/648/2013 (Β' 2406), είτε με χρήση μετρητών ροής σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 4269 είτε με άλλη ισοδύναμη μέθοδο.

Η απαίτηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη ή και ακυρώνει τις καθόλα ως τώρα νόμιμες ογκομετρήσεις των δεξαμενών των βυτιοφόρων, παρότι μπορεί να είναι και πρόσφατες.

Θεωρούμε πως μετά τις συνεχείς επιβαρύνσεις από υποχρεωτικές επενδύσεις που έχουν επιβληθεί στα πρατήρια (συστήματα εισροών - εκροών, stage II, προσαρμογή σε νέους κανόνες ασφαλείας από χώρους συνάθροισης κοινού, υποχρεωτικές κοστοβόρες προσαρμογές από το Υπουργείο Οικονομικών κ.α.) η νέα αυτή υποχρέωση, το κόστος της οποίας επιρρίπτεται στους πρατηριούχους, ξεπερνάει και τη λογική και τις οικονομικές μας δυνάμεις.

Θέση της ομοσπονδίας είναι ότι η υποχρεωτική ογκομέτρηση με τους νέους όρους θα πρέπει να ισχύει κατά περίπτωση για όλα τα βυτιοφόρα με βάση την ημερομηνία τη λήξης της ογομέτρησης που ισχύει. Έτσι σταδιακά όλα τα βυτιοφόρα θα έχουν ογκομετρημένες δεξαμενές χωρίς να υποχρεωθούν οι περισσότεροι πρατηριούχοι να διπλοπληρώσουν ογκομέτρηση, πριν να λήξει η ήδη υπάρχουσα.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Για την

Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν.Γραμματέας

                                                    Μιχάλης Κιούσης                                                              Άγγελος Τούντας

 

Σχετικές δημοσιεύσεις