ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

 

                                                                                                Αρ. Πρωτ.7143

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2019

Προς τις

Κοινοβουλευτικές Ομάδες

ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, ΑΝΕΛ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, KAI ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα: Διαπιστώσεις - Προτάσεις στο σχέδιο Νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 20 που αφορά στα πρατήρια καυσίμων.

Κύριοι,

Διαβάζοντας το άρθρο 20 στο σχέδιο νόμου «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις»,  το οποίο εισήλθε στην Επιτροπή της Βουλή, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα σημεία και παρακαλούμε να τα λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν:

  1. Με την παράγραφο 1 που καταργεί τη μη εξέταση αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την παρέλευση των πρότερων προθεσμιών είμαστε σύμφωνοι.

 

  1. Με την παράγραφο 2 διαφωνούμε στο σημείο όπου αναφέρεται ότι δύνανται να προσαρμοστούν και ακολούθως να λάβουν άδεια τα πρατήρια των οποίων έχει αφαιρεθεί η άδεια.

Η διατύπωση περί αφαίρεσης της άδειας πρέπει να αλλάξει. Σκεφτείτε το , αν σε ένα πρατήριο αφαιρεθεί η άδεια δεν δύναται αυτό να λειτουργήσει και κατά συνέπεια πώς θα αναλάβει το κόστος των μέτρων;

Προτείνουμε για την επίτευξη της νέας προθεσμίας να αναφέρεται πως η άδεια θα ανακαλείται προσωρινά μόνον εφόσον μέσα σε διάστημα 4ων μηνών από την δημοσίευση του προς ψήφιση νόμου, δεν προσέλθει ο πρατηριούχος να καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση των εργασιών στις οποίες πρόκειται να προβεί για να αναβαθμίσει το πρατήριό του. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση όπου ο πρατηριούχος επειδή δεν προσήλθε θα λάβει προσωρινή ανάκληση άδειας, μετά την προσωρινή ανάκληση, να δύναται να καταθέσει και εν συνεχεία φάκελο για να υλοποιήσει τις εργασίες του και για να αιτηθεί άδεια, όπως κατά τα λοιπά καθορίζει το νομοσχέδιο.

Αν η διατύπωση δεν μεταβληθεί και οι άδειες αφαιρούνται, με τον τρόπο αυτό θα δύνανται μόνον οι οικονομικά εύρωστοι να ανταπεξέλθουν, καθώς και όσοι πρατηριούχοι με μη θεμιτούς τρόπους εξασφαλίζουν ευρωστία. Θα στραγγαλιστεί όμως και θα πεθάνει οικονομικά, ο αξιοπρεπής έντιμος βιοπαλαιστής πρατηριούχος ο οποίος δεν μπορεί με κλειστό το μαγαζί του να ανταπεξέλθει σε πληρωμές επιταγών ή δόσεων που θα χρειαστεί να βάλει.

Για τους λόγους αυτούς θα θέλαμε να προτείνουμε στην πολιτεία και το εξής:

Να προβεί στην επιχορήγηση των πρατηρίων που είχαν ή έχουν ή θα έχουν την ανάγκη αναβάθμισης των συστημάτων τους. Η επιχορήγηση θα είναι ένα δίκαιο μέτρο ανακούφισης του έντιμου πρατηριούχου!

Η επιχορήγηση μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά και με την επίτευξη της προθεσμίας 31 Δεκ 2019, καθώς σε αυτή θα μπορούν να υπαχθούν μόνον όσοι έχουν ήδη προβεί σε εργασίες, καθώς και όσοι μέσα στην προθεσμία μέχρι 31 Δεκ 19 θα προβούν. Κατά συνέπεια με τη βοήθεια και της πολιτείας,  όλοι θα επιδιώξουν να ενταχθούν στο νόμο και συνεπώς να προσαρμοστούν εμπρόθεσμα.

 

  1. Με την παράγραφο 3 με την οποία η πολιτεία ενημερώνει τον πρατηριούχο να λάβει πρόσθετα μέτρα εφόσον διαπιστώσει την ύπαρξη μιας εκ των χρήσεων που αναφέρουν οι Νόμοι 2801/2000 και 3897/2010 όπως ισχύουν συμφωνούμε.

 

  1. Με την παράγραφο 4 διαφωνούμε σε δύο καίρια σημεία.

Αφενός όπως αναφερθήκαμε και πρωτύτερα μια κλειστή επιχείρηση δεν μπορεί αν ο πρατηριούχος δεν έχει ευρωστία να ανταπεξέλθει στα κόστη.

Προτείνουμε όπως και πρωτύτερα η προσωρινή ανάκληση της άδειας να γίνεται μόνον αν εντός 4μήνου από της δημοσίευσης του νόμου δεν προσέλθει ο πρατηριούχος στις αρμόδιες υπηρεσίες για κατάθεση φακέλου προς έγκριση. Επίσης προτείνουμε την συνδυαστική εφαρμογή επιχορήγησης η οποία θα αφορά μόνον σε όσους έχουν μέχρι τις 31 Δεκ 2019 προβεί στις απαραίτητες εργασίες.

Τώρα, διαφωνούμε πλήρως και καθέτως με την αναφορά πως αν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει μελλοντικά την ύπαρξη χρήσης απαγορευτικής τότε το πρατήριο θα «πληρώνει το μάρμαρο».

Να θυμίσουμε πως τα πρατήρια για να δημιουργηθούν, από πάντα εξετάζονταν αν βρίσκονται κάποτε σε απαγορευτικές αποστάσεις. Παλαιότερα ήταν 200 μ. μετά έγιναν 80 μ και πιο πρόσφατα 30 μ. Και ενώ τα πρατήρια δημιουργούνταν χωρίς απαγορευτικές χρήσεις κοντά τους, ακολούθως κανείς δεν ήλεγχε τί χρήσεις δημιουργούνταν δίπλα στο πρατήριο. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στο σημείο να απαιτούμε από τον πρατηριούχο ή να κλείσει ή να ματώσει οικονομικά για να παραμείνει δίπλα στις χρήσεις που εκ των υστέρων ήρθαν δίπλα του. Αυτό πρέπει να σταματήσει σήμερα. Ζητάμε Ισονομία και ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών.

Όπως ένα πρατήριο δεν δύναται να δημιουργηθεί κοντά σε μη επιτρεπόμενες χρήσεις, έτσι δεν πρέπει να μπορούν και οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις να δημιουργηθούν δίπλα στο πρατήριο. Για το λόγο αυτό η πολεοδομία, η πυροσβεστική, οι λοιπές αρμόδιες για την λειτουργία τους αρχές, πρέπει εξαρχής να εμποδίζουν την δημιουργία και την λειτουργία τους! Και αν φυσικά δεν το πράξουν, τότε να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους χωρίς το πρόβλημα να κυλά για ακόμα μια φορά στον πρατηριούχο, ως το εύκολο θύμα!

Σας παρακαλούμε, μπείτε για λίγο στη θέση μας !

Να έχετε δαπανήσει μια περιουσία για να φτιάξετε ένα πρατήριο, να λειτουργείτε έντιμα στοχεύοντας στο μικρό κέρδος που σήμερα η οικονομική πολιτική επιτρέπει και ξαφνικά δίπλα σας να εμφανιστεί από το πουθενά ένα γυμναστήριο.

Και αντί οι υπηρεσίες να πούνε στον άνθρωπο αυτόν πως «δεν μπορείς να πας δίπλα στο πρατήριο », να πουν σε εσάς πως έχετε 2 επιλογές: Η να κλείσετε ή από το πουθενά να πληρώσετε ένα πολύ υψηλό τίμημα πολλών χιλιάδων ευρώ για αναβαθμίσεις που απαιτεί αυτός που ήρθε δίπλα σας. Το βρίσκεται σωστό;

Σίγουρα ούτε σωστό ούτε ισόνομο είναι, οπότε πρέπει να αλλάξουν οι διατυπώσεις αυτές σύμφωνα με τις προτάσεις μας!

 

  1. Με τις παραγράφους 5 και 6 αντιλαμβανόμαστε πως δεν θα επιτρέπονται να ιδρύονται πρατήρια και μικτά πρατήρια κοντά σε μη επιτρεπόμενες χρήσεις . Στο σημείο αυτό όμως θέλουμε να επαναλάβουμε πως για λόγους ισονομίας δεν πρέπει και οι μη επιτρεπόμενες χρήσεις να ιδρύονται κοντά σε πρατήρια και σε μικτά πρατήρια. Επίσης θέλουμε να επισημάνουμε πως εφόσον καταργούνται οι δυο παράγραφοι από το Ν 4530/2018, τότε μαζί τους καταργούνται και οι φράσεις που περιλαμβάνονταν μέσα στις παραγράφους αυτές που ανέφεραν πως «κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται». Δηλαδή με την κατάργηση των διατάξεων στο Ν. 4530/2016 επαναφέρονται προγενέστερες διατάξεις που ρύθμιζαν διαφορετικά τα θέματα αυτά.

Δεν παίρνουμε θετική ή αρνητική θέση παρά μόνο ζητάμε να τηρείται ισονομία μεταξύ πρατηριούχων και λοιπών χρήσεων.

 

  1. Τέλος με την παράγραφο 7 που θεωρεί τον απλό διανομέα γκαζιού μη χαρακτηριστικό σημείο εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά συμφωνούμε.

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να λάβετε σοβαρά υπόψη, τις προτάσεις μας προκειμένου ο νέος νόμος να συμβάλλει δίκαια στην αποκατάσταση προβλημάτων χωρίς να δημιουργεί νέα. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια συζήτηση επί αυτών.

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις