Περισσότερους ελεγκτές τοποθετεί το ΥΠΕΝ για τους ελέγχους στα καύσιμα

energypress.gr

Μόλις δύο παραβατικές συμπεριφορές εντόπισαν οι αρχές στα πρατήρια κατά τη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποίησαν σε όλο το πρώτο επτάμηνο του 2018, όπως προκύπτει από απάντηση του ΥΠΕΝ σε ερώτηση του βουλευτή του Ποταμιού, Γ. Μαυρωτά.

Επίσης, τονίζεται ότι το ΥΠΕΝ σχεδιάζει ένα νέο µηχανισµό ελέγχων με στόχο να αντιμετωπίσει καλύτερα τα παραβατικά φαινόμενα στον εν λόγω κλάδο. Σημειώνει παράλληλα ότι μέχρι να αντιµετωπιστεί οριστικά το ζήτηµα, εξετάζονται όλες τις δυνατότητες αύξησης του αριθµού των ενεργών ελεγκτών που στελεχώνουν τα Κλιµάκια Ελέγχου και στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη λάβει τα ακόλουθα µέτρα:

Επαναφορά της πρόσθετης αµοιβής των ελεγκτών ΚΕ∆ΑΚ µέχρι τις 31.12.2018 (άρθρο 52 ν. 4546/18, ΦΕΚ 101 /Α /12.06.2018) ως κίνητρο συµµετοχής των εν ενεργεία µελών του Μητρώου Ελεγκτών σε ελέγχους καυσίµων.

Συµπλήρωση του Μητρώου Ελεγκτών ΚΕ∆ΑΚ µε υπαλλήλους του ΥΠΕΝ που έχουν εµπειρία στην άσκηση ή/και υποστήριξη ελέγχων τους τοµείς περιβάλλοντος και ενέργειας και των οποίων η εγγραφή στο µητρώο θα επιτρέψει την αύξηση του αριθµού των εν ενεργεία ελεγκτών, των διενεργούµενων ελέγχων καυσίµων και κατ΄ επέκταση των ελεγχοµένων εγκαταστάσεων καθώς και την πιθανή αύξηση των δηµοσίων εσόδων.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ογδόντα δύο (82) υπαλλήλων στην Ειδική Γραµµατεία Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από τους οποίους οι δεκαοκτώ (18) προορίζονται να τοποθετηθούν στη ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίµων στην οποία υπάγονται τα κλιµάκια ΚΕ∆ΑΚ.

Σχετικές δημοσιεύσεις