Προβλήματα αποκλίσεων στις παραδόσεις καυσίμων στα πρατήρια

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3820870-2103820860 · Fax.: (210)3301977

E-Mail: info@obe.gr - Internet:http://www.obe.gr

                                                                                  Αρ. Πρωτ.7152

Αθήνα, 3 Απριλίου 2019

Προς το

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας

κ.Απόστολο Μακρυκώστα

 Θέμα: Προβλήματα αποκλίσεων στις παραδόσεις καυσίμων στα πρατήρια

 Κύριε Γενικέ,

 Η γνωμοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) όπως διατυπώνεται στην επιστολή σας με αρ.πρωτ.6754/18-1-2019 σχετικά με τις παραλαβές υγρών καυσίμων στα πρατήρια, αναφέρεται, σε περιπτώσεις απόκλισης από την αναγραφόμενη ποσότητα, στην αβεβαιότητα της ογκομετρημένης δεξαμενής του πρατηρίου και μόνο, αναφέροντας ότι «.......Για τον καθορισμό της τιμής αυτής (0.70%) ελήφθη υπόψη η προβλεπομένη αβεβαιότητα των πιστοποιητικών ογκομέτρησης της εκάστοτε δεξαμενής του πρατηρίου......» .

Η παρατήρηση αυτή μεταφέρει στην πράξη κάθε απόκλιση σε βάρος του πρατηριούχου, χωρίς να εξετάζει τις άλλες παραμέτρους. Με κατάπληξη διαπιστώνουμε ότι στην εποχή των ηλεκτρονικών – ψηφιακών ογκομετρήσεων επιστρέφουμε στην εποχή των ανασφαλών ογκομετρήσεων με βέργες και μάλιστα προς το χειρότερο, αφού το όριο 0,7% ξεπερνάει το όριο 0,5% που ίσχυε τότε!

Η θέσπιση ενός τέτοιου ποσοστού υποδαυλίζει την πρακτική για σκοπίμως μειωμένες παραδόσεις ποσοτήτων καυσίμων στα πρατήρια από τους προμηθευτές, νομίμως κατοχυρωμένες!

Σήμερα τα τεχνικά ηλεκτρονικά μέσα ογκομέτρησης των δεξαμενών και γενικότερα των συστημάτων εισροών και εκροών καυσίμων στις δεξαμενές, επιτυγχάνουν πλήρη ακρίβεια με περιπτώσεις μέγιστης συμψηφιζόμενης συν-πλην απόκλισης της τάξης του 0,10%-0,15%. Πώς είναι δυνατόν να καθιερωθεί απόκλιση από 4,6 έως 7 φορές μεγαλύτερη;

Σε περίπτωση θεσμοθέτησης της ως άνω απόκλισης, για μια λογιστική παραλαβή 34.000 λίτρων ο πρατηριούχος μπορεί να βρεθεί με πραγματικό έλλειμμα 238 λίτρων και για 100.000 λίτρα αυτό μπορεί να ανέλθει στα 700 λίτρα! Αν αυτό επαναλαμβάνεται ως νομίμως κατοχυρωμένη παράδοση όλο το χρόνο, το σύνολο ενός πρατηρίου θα είναι τεράστιο και για το σύνολο των πρατηρίων της χώρας δυσθεώρητο . Αντιθέτως, στις περιπτώσεις των σημερινών μηδενικών αποκλίσεων των συστημάτων εισροών – εκροών, δεν επιτρέπει στον παραδίδοντα να επιχειρήσει σκόπιμη απόκλιση διότι αυτή μπορεί να αποκαλυφθεί άμεσα και να απαιτηθεί αναπλήρωση.

Τα πρατήρια, σήμερα, είναι υποχρεωμένα να παραδίδουν στον καταναλωτή καύσιμα μέσω των συστημάτων εισροών – εκροών, «όσο πληρώνει» με μηδενική απόκλιση. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να επωμιστούν τις ελλειμματικές παραλαβές ούτε είμαστε διατεθειμένοι να επιστρέψουμε στις εποχές των αμφιλεγόμενων αποκλίσεων και πολύ περισσότερο να ανεχθούμε πρακτικές επέκτασης αυτών των αποκλίσεων σε βάρος του καταναλωτή.

Τι νόημα έχει η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών, τα οποία πληρώσαμε με ιδρώτα, αν είναι να ακυρώσουμε τη λειτουργιά τους και να επιστρέψουμε στην παλιά γνωστή εποχή;

Αντί να λειτουργήσουν τα συστήματα εισροών – εκροών στα προηγούμενα στάδια, υποχρέωση που οι συνεχείς αναβολές την κατάντησαν «γεφύρι της Άρτας», έχουμε τη γνωμοδότηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) για ουσιαστική ακύρωσή τους και στα πρατήρια για να δικαιολογηθεί η άνωθεν μη πιστοποιημένη παράδοση που καταλήγει σε σκόπιμη ελλιπή παράδοση στα πρατήρια!

Είναι άμεσα αναγκαίο, οι εφοδιασμοί των βυτιοφόρων από τις εγκαταστάσεις των προμηθευτών, να διασφαλιστούν στις μηδενικές αποκλίσεις με καύσιμο μηδενικού σφάλματος. Αν το βυτιοφόρο γεμίζεται με καύσιμο από τα gantry meters του διυλιστηρίου με σφάλμα “0” και όχι με 0.5% (OIML R-117, table 1), όπως είναι σήμερα, τότε μπορούμε να λάβουμε υπόψη τις ακρίβειες των εν λόγω συστημάτων και να μειωθεί το ποσοστό αβεβαιότητας της γνωμοδότησης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ) από το 0.7% στο 0.1%. Στην περίπτωση αυτή το συν-πλην 0,1% ( ή και 1,5%) θα είναι αποδεκτό αφού θα είναι μη σκοπούμενο και μη ελεγχόμενο και εκ των πραγμάτων θα συμψηφίζεται στο μηδέν από τις προς τα πάνω και κάτω αποκλίσεις.

Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτη τη θέση του ΕΙΜ με την οποία προεξοφλεί ότι τυχόν μεγαλύτερες διαφορές του ποσοστού 0,7%, θα οφείλονται σε βλάβη του συστήματος εισροών - εκροών και το ακόμη χειρότερο ότι, εφόσον αυτό αποκλειστεί από την εταιρεία εγκατάστασης του συστήματος, συστήνεται στον πρατηριούχο να διεκδικήσει τη διαφορά από την εταιρεία και τον μεταφορέα. Το ορθό είναι να υποχρεώνεται αυτομάτως η εταιρεία σε άμεση αναπλήρωση χωρίς άλλες ενέργειες του πρατηριούχου, πλην της ενημέρωσης με την αποστολή τους δελτίου παραλαβής.

Κύριε Γενικέ,

Σας καλούμε να μη προχωρήσετε στην θεσμοθέτηση του παραπάνω ποσοστού απόκλισης. Αρνούμαστε να δεχτούμε επιστροφή στην περίοδο της ανασφάλειας των ποσοτήτων παραλαβής – παράδοσης σε βάρος των πρατηρίων και την ακύρωση των συστημάτων ογκομετρήσεων και των συστημάτων εισροών εκροών. Αρνούμαστε να εγκαινιάσουμε νέα εποχή ασφάλειας πρατηρίων και καταναλωτών. Σας καλούμε σε κάθε περίπτωση απόκλισης των παραδόσεων στα πρατήρια να αναγνωρίζονται τα αποτελέσματα παραλαβής των συστημάτων εισροών – εκροών μέχρι το σύστημα αυτό εφαρμοστεί στα προηγούμενα στάδια, οπότε μπορούμε να έχουμε μηδενικές αποκλίσεις από το διυλιστήριο μέχρι τον καταναλωτή.

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Κιούσης                                    Άγγελος Τούντας

 

Σχετικές δημοσιεύσεις