ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ TVN ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ GDPR

Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, προκειμένου να εξασφαλίσει μια συμφέρουσα αλλά και ποιοτική συνεργασία για την συμμόρφωση των μελών μας με τον νέο Κανονισμό της ΕΕ διενέργησε  μια έρευνα αγοράς σε βάθος και κατόπιν μελέτης σχετικών προτάσεων η εταιρεία TASEIS MANAGEMENT επιλέχθηκε από την ΟΒΕ ως φορέας συμμόρφωσης των μελών της με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. που ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας , βασιζόμενοι στο κύρος της ομάδας έργου και στην συνολικότερη εμπειρία που προκύπτει από τα δεκάδες έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας για την συμμόρφωση GDPR.

Η ομάδα έργου απαρτίζεται από πρώην μέλη νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και εξειδικευμένους νομικούς επιστήμονες και συμβούλους, κατόχους διδακτορικών τίτλων στα προσωπικά δεδομένα,  οι οποίοι εκτός της ακαδημαϊκής τους γνώσης, διαθέτουν μεγάλη εργασιακή εμπειρία στη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με την εκάστοτε νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Η ομάδα IT απαρτίζεται από το τμήμα πληροφορικής και επιχειρηματικής νοημοσύνης του Πανεπιστημίου Πατρών με επικεφαλής τον καθηγητή κύριο Βουτσινά Βασίλειο, και από το εργαστήριο Επιχειρηματικής Πληροφορικής (BILab) στο ΟΠΑ με επικεφαλής τον καθηγητή Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων κύριο Kαρδαρά.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι είναι απαραίτητο στα παραστατικά τα οποία εκδίδουμε να προστεθούν τα απαραίτητα κείμενα ( τα οποία θα μας παράσχει η TASEIS ) ώστε να είμαστε σύννομοι με τον GDPR.

Εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους βενζινοπώλες καθώς οι κυρώσεις σε περίπτωση ελέγχου ή καταγγελίας επισύρουν υψηλά πρόστιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες θα απευθύνεστε στα γραφεία της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος τηλέφωνα 2103820870 – 2103820860 .

Σχετικές δημοσιεύσεις