Πως διαμορφώνονται οι τιμές των καυσίμων

πηγή: www.obe.gr

Πολλές φορές βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναλύσεις για την ταχύτερη αύξηση των λιανικών τιμών καυσίμων, όταν οι διεθνείς τιμές αυξάνουν και την αργή προσαρμογή, όταν αυτές μειώνονται. Με έμμεσο τρόπο νοηματοδοτείται ότι ένοχοι είναι οι πρατηριούχοι, οι οποίοι σκεπτόμενοι «πονηρά», ανεβάζουν τις τιμές μόλις βλέπουν αύξηση ανά βαρέλι, ενώ διατηρούν τις αυξημένες τιμές όταν αυτές πέφτουν! Είναι όμως έτσι;

 

Πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα, ανέφερε ότι οι τιμές στην αντλία αυξάνονται πριν αυξηθούν οι διεθνείς τιμές, ενώ δεν θα έπρεπε σημειώνοντας ότι στις 6 Μαΐου η τιμή ανά βαρέλι Brent ήταν 76$ (ή με βάση την τρέχουσα ισοτιμία δολαρίου – ευρώ, 63,76€), ενώ στις αρχές Απριλίου ήταν 67$ (ή 54,69€). Διαφορά 9,06€ στο βαρέλι ή 5,7 λεπτά ανά λίτρο πετρελαίου (9,06€/159λ.).

 

Στο ίδιο περίπου διάστημα και σύμφωνα με τα δελτία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων της ΓΓΕ  (4/5/2018 και 6/4/2018), οι μέσες λιανικές τιμές της αμόλυβδης – 95 παρουσίασαν αύξηση 3,3 λεπτά ανά λίτρο.

 

Είναι άξιο απορίας που βρήκε ο ερευνητής την ταχύτερη αύξηση των λιανικών τιμών στην Ελλάδα από τις διεθνείς, ενώ στην πραγματικότητα αυτές υπολείπονται.

 

Εκτός αυτού βέβαια πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα βαρέλι πετρελαίου δεν μετατρέπεται σε ένα βαρέλι βενζίνης, άρα η τιμή της βενζίνης περιέχει και άλλους παράγοντες.

 

Η πραγματικότητα της διαμόρφωσης των τιμών στη χώρα μας

 

Μια πραγματική έρευνα επί των τιμών καυσίμων στην χώρα μας αποκαλύπτει τα εξής:

 

Οι διεθνείς τιμές για τα διυλιστήρια της χώρας καθορίζονται από τις τιμές platts Μεσογείου και όχι απευθείας από τις ημερήσιες διεθνείς τιμές.

 

Η τιμή εξαγωγής από το διυλιστήριο, χωρίς φόρους, καθορίζεται από το κόστος αγοράς και επεξεργασίας.

 

Η τιμές χονδρικής και λιανικής καθορίζονται από τις τιμές διυλιστηρίου, τα κέρδη και την επιβάρυνση με δασμούς, φόρους και τέλη.

 

Η νέτη τιμή διυλιστηρίου στις 6/4 ήταν 0,4373€/λ. και στις 4/5 0,4747€/λ. Διαφορά +3,7 λεπτά ανά λίτρο.

 

Η τιμή διυλιστηρίου με τους φόρους προς τη χονδρική στις 6/4 ήταν 1,4606€/λ και στις 4/5 ήταν 1,4936€/λ. Διαφορά +3,24 λεπτά.

 

Η μέση λιανική τιμή στις 6/4 ήταν 1,554€/λ. και στις 4/5  1,587€/λ. διαφορά 3,3 λεπτά.

 

Το εκτιμώμενο μεικτό περιθώριο κέρδους, των εταιρειών εμπορίας, των πρατηριούχων και των μεταφορέων, υπολογίστηκε στις 6/4 στα 10,48 λεπτά και στις 4/5 στα 9,34 λεπτά ανά λίτρο. Διαφορά -1,14 λεπτά.

 

Συμπεράσματα

 

Οι διεθνείς τιμές αυξήθηκαν κατά 5,7 λεπτά ανά λίτρο

Οι νέτες τιμές αγοράς του διυλιστηρίου αυξήθηκαν 3,7 λεπτά ανά λίτρο

Οι τιμές διυλιστηρίου με τους φόρους προς τη χονδρική αυξήθηκαν κατά 3,24 λεπτά

Οι μέσες τιμές λιανικής αυξήθηκαν κατά 3.3 λεπτά ανά λίτρο,

Το εκτιμώμενο περιθώριο κέρδους εταιρειών εμπορίας, πρατηριούχων και μεταφορέων, μειώθηκε κατά 1,14 λεπτά.

 

Είναι φανερό ότι οι τιμές καυσίμων, από τις διεθνείς μέχρι τις λιανικές είχαν, από αρχές Απριλίου μέχρι αρχές Μαΐου 2018, μια φθίνουσα πορεία σε απόλυτα ποσά. Οι δε πρατηριούχοι μείωσαν και δεν αύξησαν το περιθώριο κέρδος τους.

 

Η ιδιομορφία των νησιών

 

Στα νησιά παρατηρείται διαχρονικά, αισθητή απόκλιση από τις μέσες τιμές. Είναι ένα πρόβλημα πιο περίπλοκο, με πολλές ιδιομορφίες και δεν μπορεί να εντοπίζεται μόνο στους πρατηριούχους.

 

Σε πέντε περιπτώσεις μεγάλων αγορών στα νησιά είχαμε, σύμφωνα με τα δελτία του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων, μέση απόκλιση από τη μέση τιμή Ελλάδος περί τα 10 λεπτά.

 

Τιμές αμόλυβδης - 95 σε 5 νησιωτικές αγορές και αποκλείσεις

 

Αγορά Λ.Τ. € αμόλυβδης -95

6/4/2018

Λ.Τ. € αμόλυβδης -95

4/5/2018

Διαφορές

περιόδων

6/4- 4/5  λεπτά

Διαφορά νήσων από τη μ.τ. Ελλάδος στις 4/5, λεπτά
Χίος 1,601 1,622 +2,1 +3,5
Χανιά 1,588 1,626 +3,8 +3,9
Λέσβος 1,622 1,647 +2,5 +6,0
Κυκλάδες 1,794 1,813 +1,9 +22,6
Δωδεκάνησα 1,695 1,737 +4,2 +15,0
         
Μ.Λ.Τ. νήσων 1,660 1,684    
Μ.Λ.Τ. Ελλάδος 1,554 1,587    
Μέση διαφορά 10,6 λ 9,7 λ    

 

Παρατηρούμε ότι στα νησιά ναι μεν υπάρχει αισθητή διαφορά από τη μέση τιμή της χώρας περί τα 10 λεπτά, αλλά αυτή δεν αυξήθηκε στο επίμαχο διάστημα, αντιθέτως μειώθηκε. Ωστόσο, παρατηρούμε, στις 4 Μαΐου, ειδικές διαφορές όπως των Κυκλάδων με απόκλιση +22,6 λεπτά/ λίτρο. Η αλήθεια είναι ότι στις 6 Απριλίου η απόκλιση ήταν μεγαλύτερη (+24 λεπτά/λίτρο!). Αντίθετα στα Δωδεκάνησα η απόκλιση αυξήθηκε, έστω και ελάχιστα.

 

Οι φόροι

 

Πίνακας διαμόρφωσης τιμής, ανά λίτρο, αμόλυβδης - 95,

Μέση τιμή λιανικής: 1,587 € (6/5/2018)

Είδος αξία ποσοστό
Τιμή διυλιστηρίου 0,4747 € 29,91%
Φόροι, τέλη, λοιπές επιβαρύνσεις(*) 1,0189 € 64,21%
Μεικτό Κέρδος εταιρειών, πρατηριούχων,  μεταφορέων 0,0934€ 5,88%
Σύνολο 1,587 € 100%

(*)Με τιμή 1,587€ το λίτρο, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι 0,70€, ο ΦΠΑ 0,307€ και τα λοιπά τέλη 0,0119€. Σύνολο 1,0189€

Σε κάθε 100 ευρώ, πληρώνουμε για βενζίνη 29,91 ευρώ, για φόρους και τέλη 64,21 ευρώ και για τα κέρδη εταιρειών, πρατηρίων και μεταφορέων 5,88 ευρώ!

 

Ελλάδα και ΕΕ

 

Στην Ελλάδα οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) είναι από τους υψηλότερους στην ΕΕ. Σύμφωνα με το δελτίο τιμών καυσίμων της ΕΕ, της 30ης Απριλίου 2018, ο ΕΦΚ της αμόλυβδης – 95 ήταν ο 3ος υψηλότερος της ΕΕ και η τιμή της ήταν η 4η ακριβότερη στην ΕΕ-28 - 8,2% πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Στο πετρέλαιο ήταν την 6η ακριβότερη τιμή - 3% πάνω από τον μέσο όρο. Αν λάβουμε υπόψη ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ, η πραγματική διαφορά μεταξύ τιμών και αγοραστικής δύναμης είναι πολύ μεγαλύτερη της απόλυτης διαφοράς που εμφανίζεται..

 

 

ΑΣΒ

Σχετικές δημοσιεύσεις