Συνάντηση Προεδρείου OBE με τον Υφυπουργό Οικονομικών κο Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κο Γιώργο Πιτσιλή.

Την περαιτέρω διεύρυνση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΑΔΕ και της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, σηματοδοτεί η συνάντηση των δύο πλευρών την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Υφυπουργός Οικονομικών κος Απόστολος Βεσυρόπουλος

ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κο Γιώργος Πιτσιλής και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Από την πλευρά της ΟΒΕ ο πρόεδρος Μιχάλης Κιούσης, ο Γενικός Γραμματέας Βαγγέλης Τούντας, η εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Ένωσης Βενζινοπωλών Ημαθίας κα.Κυριακή Σιδηροπούλου και ο φοροτεχνικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας Γιώργος Χριστόπουλος.

Στην εφ όλης της ύλης συζήτηση τέθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Η κρατούσα σήμερα εικόνα στα καύσιμα,
  2. Τα αυστηρά πρόστιμα εξαιτίας των καθυστερήσεων στην εγκατάσταση (επιπλέον του λειτουργούντος συστήματος εισροών – εκροών) και ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για την αντικατάσταση των αποδείξεων λιανικής πώλησης (ΑΛΠ) καυσίμων με τιμολόγιο και την διαβίβαση Δεδομένων (αρχείο S.txt με το σύνολο των ημερήσιων e.txt.),
  3. Η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης και η καταγραφή στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» στις ασφυκτικές προθεσμίες με τα επακόλουθα αυστηρά πρόστιμα,
  4. Η καθυστέρηση έκδοσης απόφασης για την εφαρμογή του Ν 4308/2014 άρθρο 10, ώστε να γίνονται δεκτές οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών καυσίμων (ΑΛΣ) έως 100 ευρώ και οποιαδήποτε συναλλαγή από 100,01 ευρώ και πάνω να γίνονται δεκτά τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε. 2056/2019.

Ειδικότερα:

Ως προς το 2ο θέμα εξετάσθηκε η αιτία καθυστέρησης της εγκατάστασης ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ), όπου με στοιχεία η ΟΒΕ, παρουσίασε τις τεχνικές δυσκολίες επικοινωνίας του λογισμικού των εγκαταστατών του συστήματος εισροών – εκροών και των εγκαταστατών των φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ).

Και τούτο διότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων το σύστημα εισροών- εκροών δεν συνδέεται με BackOffice ώστε να υποστηρίζεται η διαδικασία της αντικατάστασης απόδειξης. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει υπαιτιότητα των πρατηριούχων για την καθυστέρηση  παρά το γεγονός ότι έχουν συνάψει συμβάσεις και αναμένουν την εγκατάσταση και λειτουργία των εφαρμογών.

Ωστόσο σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο Ε.2154/7-8-2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ,
δεδομένου ότι με την Απόφαση πολ.1208/2018 της Υφυπουργού Οικονομικών, η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων καυσίμων, που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. ορίζεται σε ημερήσια βάση, η μη διαβίβαση αυτών συνιστά παράβαση της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα.

Οι κ.κ Βεσυρόπουλος και Πιτσιλής έλαβαν υπόψη τα παραπάνω για να εξετάζονται οι περιπτώσεις μη επιβολής προστίμων, εφόσον υπάρχει αναίτια καθυστέρηση του πρατηριούχου και έχει συναφθεί σύμβαση με την επιχείρηση εγκατάστασης της εφαρμογής.

Ως προς το 4ο θέμα η ΟΒΕ μετά τη σχετική επανάληψη των υπομνημάτων αναμένει την εγκύκλιο που θα προβλέπει ότι οι λιανικές αποδείξεις καυσίμων που εκδίδονται από το σύστημα εισροών – εκροών, με αξία μέχρι 100 ευρώ, θα εξακολουθούν να ισχύουν όπως συνέβαινε για το όριο των 300 ευρώ. Η πρόταση αυτή βασίζεται στην εφαρμογή  των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί με την πολ. 1003/31.12.2014 παρ. 10.2.2

Σχετικές δημοσιεύσεις