ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/03/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/03/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 25-27/03/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.111,354 UNLEADED LRP 1.152,014
UNLEADED 95 1.108,090 UNLEADED 95 1.107,165
UNLEADED 100 1.178,730 UNLEADED 100 1.178,710
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 874,995 DIΕSEL AUTO BIO 873,928
HEATING GASOIL 669,107 HEATING GASOIL 667,867
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,170 LPG 494,860
LPG Auto 506,460 LPG Auto 506,590
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 268,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 267,750
ΒΕΑ 35/40 286,570 ΒΕΑ 30/45 285,430
ΒΕΘ 50/70 272,620 -

 

Σχετικές δημοσιεύσεις