ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΤΡΙΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Τρίτη, 26 Ιούνιος 2018

Τρίτη, 26 Ιούνιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.200,464 UNLEADED LRP 1.241,185
UNLEADED 95 1.197,433 UNLEADED 95 1.196,629
UNLEADED 100 1.264,647 UNLEADED 100 1.264,687
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 991,584 DIΕSEL AUTO BIO 990,618
HEATING GASOIL 920,211 HEATING GASOIL 919,123
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 539,230 LPG 535,510
LPG Auto 547,040 LPG Auto 547,340
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 383,230 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,150
ΒΕΑ 35/40 399,660 ΒΕΑ 30/45 398,590
ΒΕΘ 50/70 386,690 -

Σχετικές δημοσιεύσεις