ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΥΠ.Ε.Α. 17/5/2017-18/5/2017

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017

ΠΕΜΠΤΗ 18/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,452 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,103,248 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,172,608 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 875,351 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 798,354 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 428,810 LPG
LPG Auto 439,200 LPG Auto
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 298,680 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 284,980 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/05/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,106,748 UNLEADED LRP 1,147,478
UNLEADED 95 1,103,534 UNLEADED 95 1,102,680
UNLEADED 100 1,173,260 UNLEADED 100 1,173,310
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 874,721 DIΕSEL AUTO BIO 873,674
HEATING GASOIL 797,683 HEATING GASOIL 796,533
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 423,600 LPG 418,620
LPG Auto 435,130 LPG Auto 434,450
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 280,100 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,960
ΒΕΑ 35/40 297,550 ΒΕΑ 30/45 296,410
ΒΕΘ 50/70 283,770 -

Σχετικές δημοσιεύσεις