ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 1/10/2018

Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018

Δευτέρα, 1 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.229,428 UNLEADED LRP 1.270,108
UNLEADED 95 1.226,408 UNLEADED 95 1.225,574
UNLEADED 100 1.293,570 UNLEADED 100 1.293,570
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.044,417 DIΕSEL AUTO BIO 1.043,410
HEATING GASOIL 968,651 HEATING GASOIL 967,206
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 634,030 LPG 630,370
LPG Auto 637,770 LPG Auto 638,100
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 405,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 404,350
ΒΕΑ 35/40 421,780 ΒΕΑ 30/45 420,670
ΒΕΘ 50/70 408,890 -

Σχετικές δημοσιεύσεις