ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 13-11-18

Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018

Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.147,753
UNLEADED 95 1.144,661
UNLEADED 100 1.212,444
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.031,817
HEATING GASOIL (ΧΠ) 820,650
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 921,956
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 542,712
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 603,012
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,141
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 588,236 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 493,967
Fuel Oil No 380 1%S 477,085 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 642,140 -
KERO SPECIAL 647,440 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 400,280
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 417,060 -
ΒΕΘ 50/70 403,810 -

Σχετικές δημοσιεύσεις