ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 18/12/2018

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2018

Τρίτη, 18 Δεκέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.090,293
UNLEADED 95 1.087,190
UNLEADED 100 1.154,465
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,938
HEATING GASOIL (ΧΠ) 741,457
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 875,164
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 491,924
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,224
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,326
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 529,453 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 418,678
Fuel Oil No 380 1%S 403,536 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 546,940 -
KERO SPECIAL 552,260 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 329,220
ΒΕΑ 30/45 -
ΒΕΑ 35/40 346,070 -
ΒΕΘ 50/70 332,770 -

Σχετικές δημοσιεύσεις