ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 18/9/2018

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018

Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.210,054 UNLEADED LRP 1.250,755
UNLEADED 95 1.207,034 UNLEADED 95 1.206,210
UNLEADED 100 1.274,237 UNLEADED 100 1.274,257
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,250 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,253
HEATING GASOIL 948,748 HEATING GASOIL 947,649
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 613,520 LPG 609,760
LPG Auto 618,890 LPG Auto 619,130
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 388,510 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 387,420
ΒΕΑ 35/40 404,910 ΒΕΑ 30/45 403,820
ΒΕΘ 50/70 391,960 -

Σχετικές δημοσιεύσεις