ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 19-21/05/2018

ΣΑΒΒΑΤΟ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-21/05/2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.229,703 UNLEADED LRP 1.270,443
UNLEADED 95 1.226,722 UNLEADED 95 1.225,960
UNLEADED 100 1.293,306 UNLEADED 100 1.293,367
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.024,738 DIΕSEL AUTO BIO 1.023,793
HEATING GASOIL 944,588 HEATING GASOIL 943,541
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 530,580 LPG 525,310
LPG Auto 543,320 LPG Auto 542,010
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,760 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,720
ΒΕΑ 35/40 406,930 ΒΕΑ 30/45 405,880
ΒΕΘ 50/70 394,160 -

http://oil.gge.gov.gr/

Σχετικές δημοσιεύσεις