ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 2/10/2018

Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018

Τρίτη, 2 Οκτώβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.234,625 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.231,604 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.299,052 UNLEADED 100
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.050,418 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 973,827 HEATING GASOIL
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 645,750 LPG
LPG Auto 648,950 LPG Auto
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 410,090 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 426,470 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 413,540 -

Σχετικές δημοσιεύσεις