ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 20-22/8/2019

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2019

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,551
UNLEADED 95 BIO 1.142,291 1.141,803
UNLEADED 100 BIO 1.211,661 1.212,078
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 953,864 952,826
HEATING GASOIL 881,270 880,141
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 769,193 771,491
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 382,932 379,057
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 443,232 439,357
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,478 582,906
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 414,420 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,751 435,611
Fuel Oil No 380 1%S 422,177 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,690 -
KERO SPECIAL 574,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,360 281,230
ΒΕΑ 30/45 - 298,450
ΒΕΑ 35/40 299,580 -
ΒΕΘ 50/70 285,990 -

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 21 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.183,927
UNLEADED 95 BIO 1.139,699 1.139,190
UNLEADED 100 BIO 1.208,976 1.209,363
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,914 949,867
HEATING GASOIL 878,839 877,690
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 770,006 772,284
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 384,680 380,795
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 444,980 441,095
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,742 577,130
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 418,040 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 431,126 429,957
Fuel Oil No 380 1%S 416,268 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 564,840 -
KERO SPECIAL 570,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,060 276,920
ΒΕΑ 30/45 - 294,120
ΒΕΑ 35/40 295,260 -
ΒΕΘ 50/70 281,680 -

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 20 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.183,571
UNLEADED 95 BIO 1.139,342 1.138,843
UNLEADED 100 BIO 1.208,458 1.208,844
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 949,073 948,016
HEATING GASOIL 877,426 876,276
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 774,369 776,647
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 390,020 386,134
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 450,320 446,434
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 550,281 574,608
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 425,332 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,917 425,767
Fuel Oil No 380 1%S 411,813 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 562,010 -
KERO SPECIAL 567,430 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 275,100 273,970
ΒΕΑ 30/45 - 291,120
ΒΕΑ 35/40 292,260 -
ΒΕΘ 50/70 278,720 -

Σχετικές δημοσιεύσεις