ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 22-26/7/2019

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2019

Παρασκευή, 26 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.231,960
UNLEADED 95 BIO 1.187,721 1.187,243
UNLEADED 100 BIO 1.257,294 1.257,701
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 970,126 969,109
HEATING GASOIL 897,502 896,372
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,196 846,485
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 463,762 459,898
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 524,062 520,198
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 592,781 617,057
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 506,876 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,965 456,826
Fuel Oil No 380 1%S 443,595 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 589,660 -
KERO SPECIAL 595,070 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 345,850 344,720
ΒΕΑ 30/45 - 361,830
ΒΕΑ 35/40 362,960 -
ΒΕΘ 50/70 349,450 -

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2019

Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.228,218
UNLEADED 95 BIO 1.183,978 1.183,510
UNLEADED 100 BIO 1.253,337 1.253,754
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 967,034 966,027
HEATING GASOIL 893,800 892,701
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 844,125 846,423
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 463,162 459,328
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,462 519,628
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 596,392 620,627
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 505,228 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,392 451,273
Fuel Oil No 380 1%S 437,900 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,840 -
KERO SPECIAL 592,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 344,640 343,540
ΒΕΑ 30/45 - 360,600
ΒΕΑ 35/40 361,710 -
ΒΕΘ 50/70 348,230 -

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019

Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.223,997
UNLEADED 95 BIO 1.179,758 1.179,310
UNLEADED 100 BIO 1.248,955 1.249,392
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 961,736 960,739
HEATING GASOIL 888,562 887,473
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 848,060 850,359
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,312 463,488
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,612 523,788
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,771 622,986
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 509,814 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 448,578 447,470
Fuel Oil No 380 1%S 434,320 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 581,190 -
KERO SPECIAL 586,570 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 343,160 342,070
ΒΕΑ 30/45 - 359,100
ΒΕΑ 35/40 360,200 -
ΒΕΘ 50/70 346,750 -

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2019

Τρίτη, 23 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.224,730
UNLEADED 95 BIO 1.180,510 1.180,032
UNLEADED 100 BIO 1.249,666 1.250,063
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 960,647 959,620
HEATING GASOIL 887,270 886,152
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 860,071 862,350
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 480,523 476,689
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 540,823 536,989
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,453 626,606
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 525,415 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,372 451,243
Fuel Oil No 380 1%S 438,632 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 579,900 -
KERO SPECIAL 585,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 346,780 345,660
ΒΕΑ 30/45 - 362,680
ΒΕΑ 35/40 363,800 -
ΒΕΘ 50/70 350,360 -

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Ιουλίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 20 έως 22 Ιουλίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.229,753
UNLEADED 95 BIO 1.185,524 1.185,057
UNLEADED 100 BIO 1.254,731 1.255,138
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 963,250 962,233
HEATING GASOIL 890,149 889,030
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 866,173 868,452
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 486,920 483,085
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,220 543,385
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 606,460 630,624
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 532,402 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 457,792 456,664
Fuel Oil No 380 1%S 444,256 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,530 -
KERO SPECIAL 587,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,800 350,700
ΒΕΑ 30/45 - 367,720
ΒΕΑ 35/40 368,820 -
ΒΕΘ 50/70 355,390 -

Σχετικές δημοσιεύσεις