ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 23-24/8/2018

Παρασκευή, 24 Αύγουστος 2018

Παρασκευή, 24 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,360 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1.210,309 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1.278,142 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.008,506 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 933,655 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 566,560 LPG
LPG Auto 577,560 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 384,330 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 400,890 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 387,820 -

Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2018

Πέμπτη, 23 Αύγουστος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.211,692 UNLEADED LRP 1.252,423
UNLEADED 95 1.208,630 UNLEADED 95 1.207,816
UNLEADED 100 1.276,698 UNLEADED 100 1.276,749
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.007,083 DIΕSEL AUTO BIO 1.006,097
HEATING GASOIL 932,059 HEATING GASOIL 930,960
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 564,110 LPG 560,330
LPG Auto 575,070 LPG Auto 575,350
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 382,890 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 381,810

Σχετικές δημοσιεύσεις