ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 23/4/14-28/4/14

23/4
Τιμές ΕΛ.ΠΕ. με επιβαρύνσεις χωρίς ΦΠΑ
ΒΕΝΖΙΝΗ 95 1.283,272
ΒΕΝΖΙΝΗ 100 1.342,278
DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 997,812
DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 938,816

24/4/2014 25/4/2014 26-28/04/2014
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ
Τιμές ΕΛ.ΠΕ. με επιβαρύνσεις χωρίς ΦΠΑ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 1.282,042 1.281,909 1.281,492
ΒΕΝΖΙΝΗ 100 1.340,996 1.340,885 1.340,488
DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ 997,222 997,476 997,365
DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 937,880 937,626 936,975
Τιμές ΕΛ.ΠΕ. χωρίς επιβαρύνσεις LPG AUTO 669,27 668,72 667,41

Σχετικές δημοσιεύσεις