ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 26-27/9/2018

Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018

Πέμπτη, 27 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.218,201 UNLEADED LRP 1.258,881
UNLEADED 95 1.215,211 UNLEADED 95 1.214,377
UNLEADED 100 1.281,895 UNLEADED 100 1.281,905
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.032,020 DIΕSEL AUTO BIO 1.031,013
HEATING GASOIL 957,068 HEATING GASOIL 955,958
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 611,350 LPG 607,620
LPG Auto 615,960 LPG Auto 616,190
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 396,320 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 395,220
ΒΕΑ 35/40 412,550 ΒΕΑ 30/45 411,460
ΒΕΘ 50/70 399,740 -

Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018

Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.213,817 UNLEADED LRP 1.254,558
UNLEADED 95 1.210,827 UNLEADED 95 1.210,044
UNLEADED 100 1.277,421 UNLEADED 100 1.277,471
DIESELS (τιμές σε €/m3, συμπ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.027,474 DIΕSEL AUTO BIO 1.026,528
HEATING GASOIL 952,674 HEATING GASOIL 951,616
LPG (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 604,140 LPG 600,470
LPG Auto 608,990 LPG Auto 609,270
BITUMEN (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 392,570 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 391,520
ΒΕΑ 35/40 408,800 ΒΕΑ 30/45 407,750
ΒΕΘ 50/70 395,990 -

Σχετικές δημοσιεύσεις