ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 27-28/8/2019

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019

Τετάρτη, 28 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.192,684
UNLEADED 95 BIO 1.148,435 1.147,946
UNLEADED 100 BIO 1.217,885 1.218,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 952,704 951,667
HEATING GASOIL 878,382 877,253
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 767,494 769,793
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,789 375,904
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 440,089 436,204
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,919 591,347
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 408,378 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 436,801 435,663
Fuel Oil No 380 1%S 422,563 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 567,910 -
KERO SPECIAL 573,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,210 285,090
ΒΕΑ 30/45 - 302,300
ΒΕΑ 35/40 303,430 -
ΒΕΘ 50/70 289,840 -

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2019

Τρίτη, 27 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.190,742
UNLEADED 95 BIO 1.146,492 1.146,004
UNLEADED 100 BIO 1.215,912 1.216,308
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,362 953,324
HEATING GASOIL 880,446 879,317
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 767,097 769,396
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 379,605 375,721
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 439,905 436,021
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 565,078 589,507
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 408,613 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 437,442 436,293
Fuel Oil No 380 1%S 423,032 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 569,830 -
KERO SPECIAL 575,270 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 283,780 282,650
ΒΕΑ 30/45 - 299,870
ΒΕΑ 35/40 300,990 -
ΒΕΘ 50/70 287,400 -

Σχετικές δημοσιεύσεις