ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 27/7/2018

Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018

 

Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2018
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.215,058 UNLEADED LRP 1.255,788
UNLEADED 95 1.212,047 UNLEADED 95 1.211,274
UNLEADED 100 1.278,986 UNLEADED 100 1.279,048
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 1.002,404 DIΕSEL AUTO BIO 1.001,449
HEATING GASOIL 926,161 HEATING GASOIL 925,092
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 544,680 LPG 540,990
LPG Auto 557,040 LPG Auto 557,330
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 390,770 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 389,720
ΒΕΑ 35/40 407,080 ΒΕΑ 30/45 406,030
ΒΕΘ 50/70 394,210 -

Σχετικές δημοσιεύσεις